لینک های دسترسی

Breaking News

پیلوت‌های آلمانی از حمل پناهجویان اخراج شده امتناع ورزیدند


پیلوت ها در سراسر آلمان اخراج پلان شده پناه جویان را از آن کشور متوقف کرده از حمل این افراد در طیاره های شان امتناع کردند.

آلمان شماری از پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگی شان رد شده یا هم به ارتکاب جرایم در آن کشور متهم شده اند، چندین بار دسته دسته به افغانستان برگشت داده است.

از جانبی هم شماری از پناهجویان رد شده در آلمان که استیناف طلب شده اند روز بروز بیشتر شده و تعداد زیادی از پناه جویان در این استیناف طلبی برنده شده اند.

حکومت آلمان میگوید تا حال ۲۲۲ پرواز پلان شده متوقف شده و پیلوت ها میگویند که نمی خواهند هیچ نقشی در برگشت دادن مهاجرین به افغانستان داشته باشند.

باوجود خشونت های جاری در افغانستان، آلمان آن کشور را "مصئون" میشمرد و به این دلیل شماری از پناه جویان افغان را اخراج کرده است.

حدود ۸۵ پیلوت شرکت هوایی لوفت آنزا و شرکت فرعی آن یورووینگز، بین ماه های جنوری و سپتمبر سال جاری از حمل مهاجرین افغان سرباز زدند. حدود ۴۰ پرواز توسط پیلوت ها در میدان هوایی دوسلدورف متوقف شد. میدان هوایی که به خاطر اخراج جنجال برانگیز پناه جویان با مظاهرات مواجه بوده است.

اکثریت پرواز های حامل پناه جویان اخراج شده از آلمان که حدود ۱۴۰ پرواز بود در میدان هوایی فرانکفورت فسخ شده است.

XS
SM
MD
LG