لینک های دسترسی

Breaking News

آلمان قصد برگشتاندن پناهجویان افغان را دارد


رئیس جمهور غنی و انگلا مرکل، صدراعظم آلمان در برلین
رئیس جمهور غنی و انگلا مرکل، صدراعظم آلمان در برلین

انگلا مرکل صدراعظم آلمان میگوید افغانهایی که در جستجوی یافتن شرایط بهتر اقتصادی به آلمان میروند، دوباره به افغانستان برگشتانده خواهند شد. خانم مرکل می افزاید که مردم در نقاط نارام افغانستان، به عوض این که رهسپار اروپا شوند، باید به مناطق مصئونتر در داخل کشور خود نقل مکان کنند.

خانم مرکل به روز چهارشنبه حین صحبت در یک نشست مشترک خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در برلین گفت که آلمان وجیبۀ انسانی خود را در قبال افغانهایی که به خاطر کار با نیرو های ائتلاف با خطر جدی مواجه اند، ادأ میکند؛ اما اگر پناهجویان "به امید یک زندگی بهتر" به آلمان مهاجر شوند، این امید نمیتواند دلیلی برای کسب اقامت و پذیرش آنان در این کشور گردد. صدراعظم آلمان افزود که چنین مهاجرین، دوباره به کشور های شان فرستاده خواهند شد.

در سال جاری صد ها هزار مهاجر، که بیشتر آنان از جنگ و فقر در شرق میانه فرار کرده اند، به آلمان پناه برده اند که باعث فشار بر مقامات و جوامع آلمانی شده اند.

در این میان، افغانها که ششمین گروه بزرگ پناهجویان در ده ماه اول امسال به آلمان را تشکیل میدهند، غالباً به مثابۀ مهاجرین نامطلوب اقتصادی نگریسته میشوند.

مهاجرین در سرحد میان آلمان و اتریش
مهاجرین در سرحد میان آلمان و اتریش

طرح بدیل و واکنش رئیس جمهور غنی

انگلا مرکل در نشست خبری امروز در برلین گفت که برنامه های آموزشدهی آلمان برای افسران پولیس در افغانستان، گسترش خواهد یافت و در برگیرندۀ آموزش در عرصه های مبارزه بر ضد قاچاقبران، جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی، و مبارزه با جعل پاسپورت خواهد بود.

خانم مرکل در مورد ایجاد "زون های مصئون" در داخل افغانستان سخن گفت و افزود که باشندگان ساحات ناامن، میتوانند در داخل کشور خود به منطقۀ دیگری که از امنیت کافی برخوردار باشد، بروند. صدراعظم آلمان خاطر نشان ساخت که کشورش در مهیا ساختن سرپناه و آموزش دادن حرفوی برای بیجا شدگان در چنین "زون های مصئون"، همکاری اش را با دولت افغانستان تشدید خواهد بخشید.

رئیس جمهور غنی با گفته های خانم مرکل اظهار توافق نموده و گفت که ضرور است تا اسباب بنیادی مهاجرت - بی ثباتی و فقر - ریشه کن گردد. آقای غنی همچنان افزود افغان هایی که به اروپا فرار میکنند، هر یکی مبلغ ۲۵۰۰۰ – ۲۰۰۰۰ دالر امریکایی را به مصرف میرسانند. رئیس جمهور افغانستان اهمیت تشریک معلومات راجع به وضعیت حقیقی در اروپا را، برای افغانهایی که هوای رفتن به آنجا را در سر دارند، برجسته ساخت. او گفت باید دانسته شود که جاده های اروپا، با طلا پوشیده نشده اند.

مقامات آلمانی از چند ماه گذشته به اینسو، با استفاده از رسانه های محلی در افغانستان و سایر کشور ها سعی کرده تا شایعات نادرست در مورد مهاجرت به آلمان را تکذیب کنند.

از ماه جنوری تا اکتوبر سال روان، حدود ۲۱ هزار افغان به آلمان پناهنده شده، اما در عین مدت طی سال گذشته، تعداد افغانهای پناهنده به آلمان پایین تر از هشت هزار نفر بود.

XS
SM
MD
LG