لینک های دسترسی

Breaking News

پیام وزیر داخله آلمان به افغانها 'در کشور تان بمانید'


پناهجویان در سرحد سلوینیا برای دخول به اتریش در انتظار اند

وزرای اتحادیه اروپا به روز دوشنبه در یک جلسه اضطراری در بروکسل گردهم امدند تا روی بحران روز افزون مهاجرین در اروپا صحبت کنند، این جلسه در حالی تدویر یافت که اروپا سعی میکند تا مانع دخول تعداد بیشتری از پناهجویان به شکل غیر قانونی به کشور های اروپایی گردد.

توماس دیمایزیر وزیر داخله آلمان در بروکسیل به خبرنگاران گفت کشورش در مورد رسیدن پناهجویان از افغانستان نگران است.

آقای دیمایزیر اضافه کرد: "بزرگترین نگرانی ما در آلمان و اروپا، سرازیر شدن تعداد زیاد پناهجویان از افغانستان است. ما نمیخواهیم که انها را بر سایر کشورهای اروپایی تقسیم کنیم اما پیام ما باید به افغانستان برسد که همانجا بمانید و ما از اروپا میگویم که شما را از ایتالیا و یونان دوباره به افغانستان خواهیم فرستاد."

آلمان مانند یک کهربا برای افرادی گردیده است که از شرق میانه و اسیا به انجا پناه میبرند. توقع میرود که امسال به تعداد هشتصد هزار الی یک میلیون پناهجو به ان کشور برود که این شمار به تناسب سال گذشته دوچند میباشد.

بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا و شرکای اروپایی شان در انجام تعهدات شان در بخش فراهم اوری سرپناه و کمکهای بیشتر به مهاجرین عقب مانده اند، در حالیکه در مورد تقسیم پناه جویان در سراسر کشورهای اروپای مکرراً صحبت میشود.

میزبان به ستوه امده

سبستاین کروز وزیر خارجه اتریش نیز به روز دوشنبه در ویانا گفت ورود تعداد زیاد از مهاجرین به اروپا باید کاهش یابد زیرا کشورهای میزبان تحت فشار بیش از حد قرار دارند.

تاکنون در جریان سال جاری از سوریه، عراق و افغانستان به طور بی سابقه ٦٧٠ هزار نفر داخل اروپا شده اند. آقای کروز در مورد سیستم کشورش چنین ابراز نظر کرد.

"ما میبینیم که سیستم ما خارج از کنترول شده است. همه روزه ده ها هزار نفر بدون اسناد به مرکز اروپا می ایند، سرحد یونان- ترکیه از فعالیت افتاده است و برخی از کشورها که منزل مقصود پناهجویان شمرده میشود، مانند آلمان، سویدن و اتریش از وردو شمار زیاد مهاجرین به ستوه امده اند."

قرار است رهبران کشورهای اتحادیه اروپا به تاریخ دوازدهم ماه نوامبر سال جاری در حاشیه ای نشست مهاجرین اتحادیه اروپا در مالتا ملاقات کنند و از سازمانهای بین المللی تقاضا کنند که سهمیه های مالی شانرا در راستای کمک به پناهجویان افزایش دهند.

اطلاعات اتحادیه اروپا نشان میدهد که از دو اعشاریه هشت میلیارد دالر تعهد شده، فقط ٥٠٠ میلیون ان توزیع گردیده است.

XS
SM
MD
LG