لینک های دسترسی

Breaking News

اکثریت فزایندۀ سویدنی‌ها طرفدار پیوستن کشورشان به ناتو اند – نظرپرسی


نتایج یک نظرپرسی عامه نشان داده است که اکثریت فزایندۀ سویدنی‌ها طرفدار پیوستن کشورشان به سازمان پیمان انتلانتیک شمالی (ناتو) اند.

در همین حال پالیسی سازان فنلندی و سویدنی سرگرم رایزنی اند که آیا با توجه به تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، این دو کشور شمال اروپا به بی‌طرفی نظامی خود پایان بخشیده و به ناتو بپیوندند یا خیر.

نظرپرسی تازه که از سوی دیموسکوپ، نهاد تحقیقاتی مستقر در استکهلم، انجام شده و روزنامۀ افتونبلادت سویدن در آن همکاری داشته است، نشان می‌دهد که ۵۷ درصد مردم سویدن طرفدار عضویت کشورشان در ناتو است، حالانکه در ماه مارچ ۵۱ درصد طرفدار چنین اقدامی بودند.

یافته‌های نظرپرسی جدید نشان می‌دهد که اکنون ۲۱ درصد مردم سویدن مخالف پیوستن این کشور به ناتو اند، حالانکه در ماه مارچ ۲۴ درصد مخالف بودند. به همین ترتیب، شمار افراد نامصمم در مورد پیوستن سویدن به ناتو از ۲۵ درصد در ماه مارچ به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

با اینحال، نظرپرسی ماه مارچ که چند روز پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین نشر شد، برای نخستین بار نشان داد که اکثر مردم سویدن طرفدار پیوستن کشورشان به ناتو اند.

سویدن از زمان ناپلیون، اوایل قرن ۱۹ به اینسو، درگیر هیچ جنگی نبوده است و سیاست امنیتی آن کشور بر بنیاد "عدم مشارکت در پیمان‌های نظامی" شکل گرفته است.

اما تهاجم روسیه بر اوکراین که روسیه آن را "عملیات ویژۀ نظامی" می‌خواند، مانند فنلند، سویدن را نیز به بازنگری سیاست امنیتی واداشته است. به نظر می‌رسد که هردوی این کشور به احتمال زیاد به ناتو بپیوندند.

حکومت سویدن پالیسی این کشور را برررسی کرده و قرار است پیش از پایان ماه می گزارشی را در این مورد نشر کند. همزمان با این، حزب حاکم سوسیال دموکرات آن کشور سرگرم رایزنی داخلی است تا در مورد پیوستن به ناتو تصمیم بگیرد.

مسکو هشدار داده است که اگر فنلند و سویدن به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی بپیوندند، روسیه در نزدیکی کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی تسلیحات هسته‌ای مستقر خواهد کرد.

دیموسکوپ در این نظرپرسی با ۱۱۷۷ نفر بین تاریخ ۱۴ تا ۱۹ اپریل مصاحبه کرده است.

XS
SM
MD
LG