لینک های دسترسی

Breaking News

حکمتیار در باره انتخابات تصمیم نهایی نگرفته


معلوم نیست که آقای حکمتیار در زمان حاضر در کجا بسر می برد
معلوم نیست که آقای حکمتیار در زمان حاضر در کجا بسر می برد
غیرت بهیر، مسئول سیاسی حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار به رادیو آشنا صدای امریکا گفته است که این گروه برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایت تا حال تصمیم اتخاذ نکرده است.

آقای بهیر که از پاکستان صحبت می کرد گفت "در مورد اینکه در انتخابات افغانستان شرکت خواهیم یا نه، ما تا حال فیصله قطعی نکرده ایم."

اگر چه یک شاخهء انشعاب یافته ای حزب اسلامی که در وزارت عدلیه افغانستان رسمیت دارد، در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک می ورزد اما آقای بهیر گفت که حزب اسلامی به رهبری حکمتیار در باره حمایت از نامزد مشخصی تصمیم نگرفته است.

قطب الدین هلال، یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی حکمتیار در گذشته بود که در انتخابات سال آینده نامزد ریاست جمهوری است.

انجینیر محمد خان، نامزد معاون داکتر عبدالله عبدالله، از سوی حزب اسلامی (شاخه انشعاب یافته) معرفی گردیده است.

پیش از این رسانه های پاکستانی با استناد به یک نامه گلبدین حکمتیار به پیروانش گزارش داده بودند که حزب اسلامی در انتخابات سال آینده در افغانستان اشتراک خواهد ورزید.

نیروهای خارجی

حزب اسلامی حکمتیار ظاهراً در مخالفت با حضور نیروهای خارجی در افغانستان می جنگد.

این مقام حزب آقای حکمتیار گفت یکی از دلایلی که تصمیم حزب اسلامی برای اشتراک در انتخابات را متاثر می سازد، موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان است.

آقای بهیر گفت "ما هنوز به این عقیده استیم که در موجودیت قوای خارجی، شفافیت انتخابات اصلاً مطرح نیست."

سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با کمک دها میلیون دالر از سوی جامعه جهانی در ۲۰ حمل سال ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد.

طالبان، گروه مسلح دیگر مخالف دولت افغانستان، نه تنها اشتراک در انتخابات را رد کرده است بلکه هشدار داده است که این روند و افراد اشتراک کننده در آنرا هدف حملات قرار خواهد داد.
XS
SM
MD
LG