لینک های دسترسی

Breaking News

حکمتیار تروریزم را تقبیح و رابطه با آنرا رد کرد


هنوز مشخص نیست که آقای حکمتیار در کجا بسر میبرد
هنوز مشخص نیست که آقای حکمتیار در کجا بسر میبرد

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته است که وی خودش و حزب اش بشمول القاعده و داعش ازهیچ گروۀ دهشت افگنی نه حمایت می کند و نه با آنها رابطه یی دارد.

حزب اسلامی این اعلان را حدود یک ماه بعد از امضای موفقتنامه صلح با حکومت افغانستان میکند.

آقای حکمتیار با نشر اعلامیه یی گفته است که او و تمام اعضای حزب اسلامی "از هیچ گروۀ دهشت افگنی بشمول داعش و القاعده حمایت نمی کنند، نه با آنها تماس دارند ونه دیگاه های شانرا تأیید مینمایند".

رهبر حزب اسلامی که هنوز مشخص نیست در کجا بسر می برد گفته است که از این بعد متعهد به فعالیت های سیاسی در افغانستان است.

حزب اسلامی از سال ۱۹۷۸ بدینسو برضد حکومت های مختلف افغانستان مخالفت مسلحانه نموده است. بعضی از افغانها حزب اسلامی حکمتیار را به ارتکاب جرم های جنگی و جرم های ضد بشریت متهم میکنند، اما رهبران حزب اسلامی این اتهامات را بی اساس میخوانند.

فهرست دهشت افگنی

نام گلبدین حکمتیاردر فهرست دهشت افگنان وزارت خارجۀ ایالات متحده ودر فهرست تحریم های دهشت افگنی شورای امنیت ملل متحد درج میباشد.

حکومت افغانستان و حزب اسلامی امیدوار هستند تا نام آقای حکمتیار تا شش هفتۀ آینده از لست دهشت افگنان و تحریمات ملل متحد خارج شود.

یک منبع حکومت افغانستان میگوید که براساس مذاکرات سودمندی که در موقع سفر نمایندۀ کمیتۀ تحریمات شورای امنیت ملل متحد در هفتۀ جاری، در مورد رفع تحریمات وضع شده بر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با مقامات حکومت افغانستان صورت گرفته، تحریمات وضع شده بر حکمتیار میتواند تا اخیر سال جاری عیسوی رفع گردد.

نبی مصداق مشاور مطبوعاتی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به صدای امریکا گفت "نه تنها نام حکمتیار، بلکه اسمای چند تن دیگر از اعضای این حزب نیز درلست سیاه درج میباشد، که آنها کوشش مینمایند تا با امریکاییان در تماس شوند. جان کری هم گفته است که ما تلاش میکنیم تا نام گلبدین و سایر رفقایش از لست خارج شود".

محمد امین کریم رئیس هیأت مذاکرات حزب اسلامی حکمتیار هم در یک مصاحبه با صدای امریکا گفت امید است که حکومت افغانستان بزودی درین مورد دوسیه یی را به ملل متحد بسپارد.

XS
SM
MD
LG