لینک های دسترسی

Breaking News

تشکیل کمیسیون اجرایی توافقنامه صلح با حزب اسلامی


 تأمین مصؤونیت رهبر و اعضای حزب اسلامی یکی از مواد فرمان تازه رئیس جمهور افغانستان است

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه فرمان تشکیل کمیسیون شش عضوی مشترک اجراییوی دولت افغانستان و حزب اسلامی افغانستان را بخاطر تطبیق مواد موافقتنامه امضا شده بین طرفین صادر نمود.

مولوی عبدالخبیر اوچقوند معاون شورای عالی صلح افغانستان به صدای امریکا گفته بود که در ترکیب کمیسیون مشترک، نمایند‌گان حکومت، شورای عالی صلح و حزب اسلامی حضور خواهند داشت..

هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز به صدای امریکا گفته بود که متن فرمان تطبیق مواد توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی نهایی شده است و قرار است تا یکی دو روز دیگر رئیس جمهور غنی این فرمان را امضا و صادر کند.

براساس این فرمان محمد اشرف غنی، این کمیسیون وظیفه دارد تا به منظور تطبیق همه جانبه، کامل و به موقع موافقتنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی افغانستان تا با رعایت مواد موافقتنامه در مورد رفع تحریمات بر حزب اسلامی اقدام نماید.

تأمین مصؤونیت رهبر و اعضای حزب اسلامی یکی از مواد فرمان تازه رئیس جمهور افغانستان است و اداره امور ریاست جمهوری مکلف شده است تا به منظور اقامت مناسب و تامین امنیت رهبری حزب اسلامی افغانستان تدابیر لازم و همه جانبه را اتخاذ نماید.

بر اساس این فرمان حزب اسلامی افغانستان مطابق به احکام قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات نافذه کشور از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و با رعایت قانون احزاب و سایر قوانین کشور به فعالیت سیاسی مبادرت می ورزد. براساس این فرمان تمامی مفاد ماده ۱۱ موافقتنامه در ظرف مدت دو ماه باید عملی گردد.

محمد اشرف غنی درین فرمان هدایت داده است که ادارات ذیربط دولتی مکلف اند در همکاری با شورای عالی صلح روند ادغام مجدد افراد مسلح حزب اسلامی افغانستان را مطابق به طرزالعمل کمیسیون مشترک اجرائیوی انجام دهند.

ماده نهم این فرمان حکم میکند که وزارت های امور مهاجرین و عودت کنندگان، مالیه، انکشاف شهری، انکشاف دهات، معارف، صحت عامه، اداره مستقل ارگانهای محلی و سایر ادارات ذیربط برای بازگشت با عزت مهاجرین حزب اسلامی و تهیه اسکان مجدد شان اقدامات عملی مرعی دارند و وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مؤظف است تا در مورد بازماندگان شهدای حزب اسلامی و همچنان معلولین آن حزب مانند سایر شهدا و معلولین کشور رسیدگی نماید.

از سوی دیگر، مطابق به این فرمان حزب اسلامی افغانستان مکلف است تا تمامی تشکیلات و تحرکات نظامی و شبه نظامی خویش را مطابق پلان و جدول زمانی کمیسیون مشترک اجرائیوی متوقف و منحل ساخته، تمامی اسرا را به اسرع وقت رها و به مراجع ذیربط دولتی تسلیم بدارند.

تامین قطع دایمی جنگ، تطبیق آتش بس همیشگی و توقف هر نوع فعالیت نظامی علیه دولت ج.ا.افغانستان را توسط حزب اسلامی یکی از مواد این فرمان میباشد. حزب اسلامی مکلف است تا قانون اساسی افغانستان را رعایت و تطبیق نموده وهیچگونه رابطه ای را با گروه های تروریستی و سازمانهای مسلح غیر قانونی برقرار ننماید.

رئیس جمهور غنی از قهرمانی های خستگی ناپذیر اردوی ملی تقدیر نموده گفته است" براساس فقره سوم مادۀ ۶۴ قانون اساسی أفغانستان در هشتم ماه میزان سال ۱۳۹۵ توافقنامه صلح بین رئیس جمهور محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا رسید".

آقای غنی در ۹ ماده سفارش هایی به تمام قوای دفاعی و امنیتی افغانستان داده است. رئیس جمهور أفغانستان گفته است قواین زمینی و هوایی أفغانستان عملیات شانرا بر مواضع و مراکز حزب اسلامی باید توقف بدهند.

قبلأ مقام‌های حزب اسلامی گفته بودند که گلبدین حکمتیار رهبر آن حزب پس از رفع تحریم‌ها و فراهم آوری امکانات و زمینۀ اقامت مصوون وی در افغانستان، در محضر عام ظاهر خواهد شد. عتیق الله صافی عضو هیأت مشورتی حزب گلبدین در یک مصاحبه با صدای امریکا گفته بود که بعد از صدور فرمان از سوی رئیس جمهور أفغانستان یک کمیسسیون شش نفری برای عملی ساختن توافقنامه امضا شده به کار آغاز خواهد کرد. ولی برخی فعالان مدنی افغانستان، حکمتیار را جنایتکار جنگی و ناقض حقوق بشر خطاب کرده و تاکید کرده اندکه به حکمتیار مصوونیت قضایی داده نشود و نباید نام وی از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شود. حکومت افغانستان صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را دست آورد خوانده و ابراز امیدواری کرده است که بشمول طالبان مسلح دیگر گروه‎های مخالف نیز به گفتگوهای بین‌الافغانی حاضر گردند.​

XS
SM
MD
LG