لینک های دسترسی

بیست و پنجم نومبر، برابر با روز جهانی محو خشونت عليه زنان است که همه ساله از اين روز در ولايت های مختلف افغانستان نیز تجليل بعمل می آيد.

اما امسال این روز در ولایت هرات بگونه ای متفاوت تجلیل می شود.

خشونت با زنان ناسپاسی در برابر مادر !

یکی از شعارهایی که در سراسر ولایت هرات بر روی پارچه های سفید حک شده و بر دیوارها آویزان است.

محبوبه جمشیدی رییس امور زنان ولایت هرات میگوید با کمک شماری از نهادهای مدافع حقوق زن تصمیم به برگزاری کمپاینی 16 روزه گرفته اند که هدف آن مبارزه با خشونت علیه زنان است.

اما شماری از باشنده گان ولایت هرات برگزاری چنین کمپاین هایی را زیاد موثر نمیدانند.
انها میگویند این گونه برنامه ها زمانی میتواند موثر واقع شود که ساحه پوشش شان تنها شهرها نباشد.

گلثوم صدیقی فعال حقوق زن در هرات نیز ، موثریت چنین کمپاین هایی را درتطبیق درست قانون بر مجرمین میخواند.

با این همه محبوبه جمشیدی رییس امور زنان هرات بر این باور است که نهادهای مدافع از حقوق زنان طی یک دهه اخیر با اطلاع رسانی نامتوازن باعث افزایش آمار خشونت ها در افغانستان شده اند.

این کمپاین در حالی در ولایت هرات برگزار میشود که مسئولان کمیسیون حقوق بشر در کابل روز یکشنبه از افزایش 28 فیصدی خشونت علیه زنان طی شش ماه نخست سال روان نسبت به سال گذشته خبر دادند.

مسئولان ریاست امور زنان در ولایت هرات ، از برگزاری کمپاینی 16 روزه برای از بین بردن خشونت علیه زنان در این ولایت خبر میدهند.

شروع این کمپاین ، با روز جهانی محو خشونت علیه زنان همزمان شده است.

خلیل نورزایی از هرات گزارش میدهد

25 نوامبر برابر با روز جهاني محو خشونت عليه زنان است که همه ساله از اين روز در ولايت هاي مختلف افغانستان نیز تجليل بعمل مي آيد.

اما امسال این روز در ولایت هرات بگونه ای متفاوت تجلیل میشود!

خشونت با زنان ناسپاسی در برابر مادر !

یکی از شعارهایی که در سراسر ولایت هرات بر روی پارچه های سفید حک شده و بر دیوارها آویزان است.

محبوبه جمشیدی رییس امور زنان ولایت هرات میگوید با کمک شماری از نهادهای مدافع حقوق زن تصمیم به برگزاری کمپاینی 16 روزه گرفته اند که هدف آن مبارزه با خشونت علیه زنان است.

Jamshidi

اما شماری از باشنده گان ولایت هرات برگزاری چنین کمپاین هایی را زیاد موثر نمیدانند.

انها میگویند این گونه برنامه ها زمانی میتواند موثر واقع شود که ساحه پوشش شان تنها شهرها نباشد.

Woxpop

گلثوم صدیقی فعال حقوق زن در هرات نیز ، موثریت چنین کمپاین هایی را درتطبیق درست قانون بر مجرمین میخواند.

Sediqi

با این همه محبوبه جمشیدی رییس امور زنان هرات بر این باور است که نهادهای مدافع از حقوق زنان طی یک دهه اخیر با اطلاع رسانی نامتوازن باعث افزایش آمار خشونت ها در افغانستان شده اند.

Jamshidi 2

این کمپاین در حالی در ولایت هرات برگزار میشود که مسئولان کمیسیون حقوق بشر در کابل روز یکشنبه از افزایش 28 فیصدی خشونت علیه زنان طی شش ماه نخست سال روان نسبت به سال گذشته خبر دادند.

خلیل نورزایی رادیو آشنا صدای امریکا هرات

XS
SM
MD
LG