لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات 'بی‌پیشینه' در هانگ کانگ برگزار شد


هانگ کانگی‌ها برای شرکت در انتخابات شوراهای محلی هانگ هانگ به پای صندوق‌های رای رفتند.

کمیسیون امور انتخاباتی هانگ کانگ مشارکت مردم را در این انتخابات "بی‌پیشینه" خواند و از شرکت حدود ۲.۷ میلیون نفر در آن خبر داد.

از آغازین ساعات برگزاری انتخابات، می‌شد مشارکت گستردۀ مردم با پیشی بینی کرد، زیرا در پشت مراکز رای‌دهی صف‌های طولانی راید‌هندگان شکل گرفته بود. در برخی حصص مردم حتا ساعت‌ها انتظار کشیدند تا رای بدهند.

بر اساس آخرین آمار مقام‌های انتخاباتی، از جمع ۴.۱۳ میلیون رایدهندۀ واجد شرایط رای‌دهی، حدود ۶۹ درصد در انتخابات شرکت کرده اند که در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۵ افزایش دوبرابر را نشان می‌دهد.

ثبت نام‌ رای‌دهندگان جدید در این انتخابات نیز بی پیشینه خوانده شده است، طوریکه ۳۹۰ هزار نفری که به تازگی سن قانونی را تکمیل کرده و واجد شرایط رای‌دهی شده بودند، به پای صندوق‌های رای رفتند.

این انتخابات پس از شش ماه مظاهرات مردم برای خودمختاری بیشتر هانگ کانگ و کاهش نفوذ چین در این ساحه، برگزار می‌شود. در شش ماه گذشته، تقریباً هر محلۀ هانگ کانگ شاهد مظاهرات و برخورد پولیس با مظاهره کنندگان بود.

حدود یک هزار نفر برای گرفتن ۴۲۵ کرسی شورای محلی هانگ کانگ در این انتخابات رقابت کرده اند.

نمایندگان طرفدار چین تا کنون اکثر کرسی‌های شوراهای محلی را در اختیار داشتند، اما مشارکت گستردۀ طرفداران دموکراسی در این انتخابات شاید این وضعیت را تغییر دهد.

XS
SM
MD
LG