لینک های دسترسی

Breaking News

صلیب سرخ در صدد ایجاد رابطه با داعش است


کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از قبل با گروه بوکو حرام در نایجریا رابطه برقرار کرده است.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ می گوید که خواهان برقراری رابطه با گروه تندرو دولت اسلامی است تا این نهاد مددرسان بین المللی بتواند به ۱۰ میلیون نفری که در ساحات زیر ادارۀ داعش در سوریه و عراق زندگی می کنند، امداد رسانی کند.

ایف دکوغ، رئیس کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت "بلی، البته که ما در صدد ایجاد یک رابطه [با داعش] استیم."

آقای دکوغ این مطلب را در آستانۀ کنفرانس صلیب سرخ بیان کرد که قرار است در ژنیو برگزار شده و در آن مشکلات امدادرسانان در محیط دشوار و پیچیدۀ کاری به بحث گرفته شود.

رئیس کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ به این عقیده است که شاید شمار زیاد سازمان های بین المللی در مورد فعالیت شان در ساحات دشوار و درگیر جنگ تجدید نظر کنند، در غیر آن ادامۀ کار برایشان ناممکن خواهد شد.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از قبل با شورشیان بوکو حرام در نایجریا رابطه برقرار کرده است. دکوغ در این مصاحبه گفته است که پذیرفته شدن از سوی یک گروه تندرو زمانگیر بوده و کاری نیست که در یک روز صورت گیرد.

ایف دکوغ گفته است که این کار زمانگیر بوده و باید افراد درستی دست اندرکار باشند. به گفتۀ رئیس کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ یک سازمان زمانیکه می خواهد با یک گروه تندرو رابطه بسازد، باید کاملاً "بی طرف" بوده و هیچ گونه "اجندای اجتماعی یا اجندای دستخوش تغییر" نداشته باشد.

بر اساس کنوانسیون ژنیو که به اوضاع جنگی رسیدگی می کند، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و سایر نهادهای امدادرسان بشری می توانند تماس مستقیم با طرفهای درگیر جنگ برقرار کنند.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ اجازه دارد که زخمی شدگان دو طرف درگیر جنگ را همزمان درمان کنند و کارمندان این اداره با زندانیان جنگی دیدار کنند. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در سطح جهان به صفت یک نهاد بی طرف امدادرسان بشری شناخته می شود.

XS
SM
MD
LG