لینک های دسترسی

Breaking News

صلیب سرخ خواهان یک و نیم میلیارد دالر کمک شد


در این عکس، نزدیکان و بازدید کنندگان زندانیان بگرام در مقابل دفتر صلیب سرخ در بگرام منتظر اند.
در این عکس، نزدیکان و بازدید کنندگان زندانیان بگرام در مقابل دفتر صلیب سرخ در بگرام منتظر اند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) در خواست کمک بیش از یک و نیم میلیارد دالر را کرده است تا میلیون ها نفر را کمک کند که به دلیل منازعه مسلحانه و خشونت ها از هم جدا شده اند.

این اداره کمک رسانی می گوید که افزایش منازعه و خشونت، به خصوص در شرق میانه و افریقا، ثبات منطقه یی را تهدید می کند و چشم انداز توسعه را در کشور های فقیر، به خطر مواجه می کند.

پیتر موریر، رئیس کمیته صلیب سرخ می گوید که انواع مختلف بحران ها با ابعاد منطقه ای، در حال ظهور است.

به گفتۀ او "دیگر در یک وضعیت که در آن یک درگیری مسلحانه روشن بین المللی یا داخلی که دارای خط مقدم جبهه که در مقابل ما قرار داشته باشد، قرار نداریم. ما شاهد منازعه مسلحانه بین المللی، منازعه مسلحانه داخلی، خشونت های جنایی، خشونت های داخل جوامع هستیم که موقیعت خود را در منازعات فوق العاده ساخته است."

موریر همچنین می گوید که منازعه در سوریه به یک جنگ داخلی مبدل شده است. به گفتۀ موریر سوریه به بحران منطقه یی مبدل شده است که عراق، لبنان و اردن را در بر می گیرد.

او می گوید که افراطگرایی موجب شدت بعضی از منازعات می گردد و این به نوبه خود، اعمال خشونت بار را افزایش می دهد. رئیس صلیب سرخ افزود "از آغاز منازعه در سوریه، دو صد هزار تن کشته شده اند. از آغاز سال جاری، ۹۲۰۰ غیر نظامیان در عراق کشته شده اند. سوریه و عراق به مراکز زلزله نا امنی های منطقه یی و بین المللی مبدل شده است."

در حال حاضر، بیشترین فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ سوریه می باشد. سودان، افغانستان، عراق، سومالیا، جمهور دیموکراتیک کانگو، اسرائیل و قلمرو های اشغال شده، مالی، جمهور افریقای مرکزی و اوکراین به ترتیب کشور های است که این نهاد بیشتر فعالیت اش را دارد.

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که منازعه نه تنها سبب کشته شدن مردم می گردد، بلکه انکشاف را نیز از بین می برد. آقای موریر می گوید که حتی پیشرفت های اندکی در کشور های فقیر و جنگ زده صورت گرفته، توسط منازعات از بین رفته است.

با در نظر داشت افزایش خطرات، کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که آن اداره پلان دارد تا تمرکز و توجه اش را بزرگتر کند تا مردم که در منازعات گیر مانده اند، کمک کند. ولی این کمیته می گوید که اولویت آن به خدمات صحی به خصوص عملیات زخمیان ادامه خواهد یافت.

کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین می گوید که فعالیت های اش را در مقابل خشونت های جنسی در کشور های جمهوری افریقای مرکزی، امریکای مرکزی، کولمبیا، جمهور دیموکراتیک کانگو، لبنان، مالی و سودان جنوبی، تقویت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG