لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ، ۳۸ میلیون نفر را در جهان بیجا کرده است


ملل متحد می گوید که بیش از ۶۸۳ هزار نفر در افغانستان در اثر جنگ و ناامنی بیجاشده است

جنگها و خشونتها به گونۀ بی پیشینه در کشور های درگیر جنگ ۳۸ میلیون نفر را در داخل کشور های شان بیجا کرده است.

مرکز نظارت بیجاشدگان داخلی مستقر در سویس گفته است که از این جمله تنها ۱۱ میلیون نفر سال گذشته بیجا شده و هم اکنون نیز روزانه ۳۰ هزار نفر به خاطر جنگ و ناامنی خانه های شان را ترک می کنند.

این نهاد بین المللی کارکرد کشور ها را برای حفاظت از غیرنظامیان ناکام خوانده و گفته است که هم اکنون شمار بیجاشدگان داخلی بیش از دو چند رقم مهاجران در جهان می باشد. بر اساس آمار ملل متحد تا پایان سال ۲۰۱۳ حدود ۱۷ میلیون نفر در جهان در مهاجرت به سر می برد.

تنها ۶۰ درصد افراد جدیداً بیجاشده در سال گذشته در پنج کشور – عراق، سودان جنوبی، سوریه، جمهوری دیموکراتیک کانگو و نایجریا- بودند.

عراق بیشترین شمار بیجاشدگان داخلی را داشت. حدود دو میلیون و دوصد هزار عراقی از بیم قساوت گروه تندرو دولت اسلامی خانه های شان را ترک گفته و در سایر مناطق آن کشور بیجا شدند.

خشونت گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه نیز شمار زیاد مردم را بیجا کرد. حدود یک میلیون شهروند دیگر سوری در سال ۲۰۱۴ بیجا شدند که رقم مجموعی بیجاشدگان داخلی آن کشور را به هفت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رساند یعنی ۴۰ درصد جمعیت آن کشور بیجا شده است.

این گزارش حاکی است که در افغانستان در سال ۲۰۱۴ اندکی بیشتر از ۱۵۶ هزار نفر بیجا شده است. تازه ترین گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان شمار بیجا شدگان داخلی را در افغانستان ۶۸۳ هزار نفر نشان داده است که از ۳۰ ولایت افغانستان عمدتاً در ساحات شهری پناه برده اند.

نبرد شدید در سودان نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را بیجا ساخت به این مفهوم که ۱۱ در صد جمعیت آن کشور را در سال ۲۰۱۴ بیجا شدگان داخلی تشکیل می داد.

در این گزارش شمار بیجا شدگان داخلی در پاکستان ۹۰۷ هزار نفر ارایه شده است. شورشگری طالبان در مناطق بی قانون قبایلی پاکستان و عملیات نظامی در آن ساحات سبب افزایش شمار بیجاشدگان داخلی در پاکستان در سال ۲۰۱۴ شد.

برای نخستین بار اوکراین نیز در فهرست کشور های دارای بیجا شدگان داخلی درج شده است. بر اساس گزارش مرکز بین المللی بیجاشدگان داخلی ۶۴۶ هزار و ۵۰۰ اوکراینی در سال ۲۰۱۴ به خاطر درگیری میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیرو های اوکراینی از خانه های بیجا شده اند.

ملل متحد هشدار داده است که افزایش شمار بیجاشدگان داخلی در جهان رقم مهاجران را در جهان نیز بلند برده است. ملل متحد گفته است که ناامنی در اکثر کشور ها سبب شده است که شهروندان راه های پرخطر را برای رسیدن به کشور های اروپایی در پیش گیرند.

XS
SM
MD
LG