لینک های دسترسی

Breaking News

بیجا شدگان ناشی از جنگ جوزجان از حکومت شکایت دارند


آرشیف: در یک سال گذشته در پهلوی بی جاشدگان داخلی، صد ها هزار از مهاجرین افغان از ایران و پاکستان به کشور شان عودت کردند
آرشیف: در یک سال گذشته در پهلوی بی جاشدگان داخلی، صد ها هزار از مهاجرین افغان از ایران و پاکستان به کشور شان عودت کردند

بیجا شدگان ناشی از جنگ های داخلی در ولایت جوزجان میگویند که از حدود شش ماه به این سو، هیچ کمکی را دریافت نکرده اند.

ادامه نبرد بین نیرو های امنیتی و طالبان مسلح و همچنان گروه های طالبان با داعشیان در بخش های از ولایت های جوزجان، سرپل و فاریاب سبب شده است که حدود بیش از پنجصد خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده و به مرکز جوزجان پناهنده شوند.

خانم زلیخاکه سال عمر دارد و مادر چهار فرزند دارد، می گوید که به دلیل جنگ در لسوالی درزاب مجبور به ترک خانه اش شده است.

حال خانم زلیخا با خانواده شش نفری اش در یک انبار متروک در مرکز جوزجان زندگی بخور و نمیر دارد. عدم دسترسی به خدمات صحی و غذا از مشکلات عمده بیجا شدگان به شمار میرود.

زلیخا میگوید که اگر دولت کمک و همکاری نکند مجبور اند خودکشی کنند.

خانم زلیخا گفت " در یک حویلی سه تا چهار خانواده زنده گی میکنیم، کودکان مابه غذای و ادویه دسترسی ندارند. ما مردم نا بلد استیم از ترس طالب اینجا آمده ایم و هنوز هم نگرانی این را داریم که چه بلای به سر ما خواهد آمد. از یک طرف مشکلات از دیگه طرف مریضی اولاد های مابه اسهال و سایر امراض مبتلا شده اند.اگر دولت کمک کند خوب، در غیر آن، مجبور خودکشی کنیم."

در مکان که زلیخا زیست دارد، بیجا شدگان دیگر نیز زندگی میکنند، بی جاشدگان کهدولت را به خاطر عدم توجه به وضعیت آنان " نابینا"میخوانند .

خانم مسعوده ۴۸ ساله یکی دیگر از زنان بیجا شده از ولسوالی درزآب است که میگوید از ظلم طالبان و داعشیان مجبور به ترک خانه اش شده است.

مسعوده میگوید که فقر ، تنگدستی و نبود زمینه های کاری، آنان را نسبت به زندگی نا امید ساخته است.

خانم مسعوده گفت"خلاصه هیچ چیزی نداریم. هر قدر میکنیم چیزی حاصل ما نمیشود. دو تا نان خشک میخریم و همرای اولاد ها گزاران میکنیم.کسی نیست که به ما کمک کند وقتی که دولت نکند ما چه کاری کنیم؛ ما پولی هم نداریم ،کاری از دست ما بر نمیاید. "

مسئولین ریاست مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان میگویند که از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از ۵۰۰ خانواده در اثر جنگ و نا امنی به مرکز این ولایت بیجا شده اند.

سید طالب سادات،رئیس مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان، میگوید که تنها ۸۵ خانواده کمک دریافت کرده است.

او افزود که وضعیت این خانواده ها ناگوار بودهو کمک های توزیع شده برای آنان بسنده نیست.

آقای سادات در مورد گفت بر اساس سروی که از سوی ادارات کمک کننده صورت گرفته است، فقط ۸۵ خانواده مستحق کمک شناخته شده اند.

به گفتۀ آقای سادات، موسسات کمک کننده ادعا می کنند که امکانات نا چیز را در اخیتار دارند و آنان تلاش می کنند تا کمک های موجود به مستحق ترین خانواده توزیع گردد.

مسئولین محلی جوزجان تاکید دارند که تلاش ها برای جذب کمک به خانواده های بیجاشده جریان دارد.

از سوی هم نهاد هایامنیتی در جوزجان میگویند که حضور گسترده طالبان و داعشیان در ولسوالی های قوش تپه و درزآ مردم رابه ستوه اورده است.

در جریان چند ماه گذشته شش کارمند نهاد مدد رسان صلیب سرخ نیزازسوی داعشیان دراین ولسوالی ها کشته شدند و دو تن دیگر شان اسیر شدند.

XS
SM
MD
LG