لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام نتایج شورا های ولایتی بعد از ماه ها تاخیر


کمیسیون مستقل انتخابات موفق شد که نتایج شورا های ولایتی را امروز شنبه اعلام نماید و به انتظار نامزدان شورا های ولایتی نقطه پایان دهد.

به اساس تقسیم اوقات انتخاباتی باید نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ ۲۷ ثور و نتایج نهایی به تاریخ ۱۷ جوزا اعلام مى گردید.

کمیسیون شکایات انتخاباتی به تاریخ ۱۸ میزان نتایج بررسی های شانرا به کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام نتایج نهایی فرستاد اما آن کمیسیون دوباره از کمیسیون شکایات انتخاباتی در ده مورد خواهان وضاحت گردید که کمیسیون شکایات آنرا با دلایل و اسناد و شواهد دوباره به آن کمیسیون فرستاد.

اکنون کمیسیون مستتقل انتخابات بعد از اینکه دو هفته از فرستادن فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی به آن کمیسیون میگذرد، نتایج نهایی انتخابات شورا های ولایتی را اعلام نمود.

احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نشست خبری گفت که کمیسیون به تاریخ ۲۱میزان نتایج فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را داخل سیستم نمود و اکنون بعد از تکمیل شدن در مرکز نتایج، امروز این کمیسیون نتایج نهایی انتخابات شورا های ولایتی را اعلام مینماید.

او از نامزدان شوراهای ولایتی خواست تا فیصله های کمیسیون های انتخاباتی را بپذیرند و فرهنگ همدیگر پذیری را جز فرهنگ خود بسازند.

اما او در مورد تغییرات در لست نهایی شورا های ولایتی جزییات ارایه نکرد.

آقای نورستانی، گفت که نامزدان میتوانند که نتایج شانرا در ویب سایت این کمیسیون ببینند.

به گفته او بیشتر از ۳۶ درصد خانمها وبیشتر از ۶۳ درصد مرد ها در انتخابات شورای های ولایتی رای داده اند و اشراک نموده اند که در مجموع در حدود هفت میلیون تن در انتخابات اشتراک نموده اند.

تخطی وتقلب توسط کارمندان کمیسیون

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون میخواست که یک انتخابات شفاف را برگزار نماید اما وضعیت برای انتخابات معیاری در کشور آماده نبود.

او گفت " با نبود لست رای دهندگان ونبود تذکره الکترونیکی باید انتظار همچو تخطی ها و تقلب ها را داشته باشیم".

آقای نورستانی، افزود که برای اینکه انتخابات شفاف و بدون چالشها برگزار گردد باید برای این موارد دولت حق اولیت بدهد.

او گفت که تا حال کمیسیون مصروف تفتیش و هم چنان داخل نمودن فیصله های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در سیستم بود و بعد از این به بررسی در مورد کارمندانی که در تقلب دست داشتند،میپردازد.

آقای نورستانی، افزود که آن عده کارمندان که در تقلب دست داشتند یا از وظیفه برکنار میگردند و یا هم به سارنوالی معرفی میشوند.

او در مورد دست داشتن کمیشنر های کمیسیون در تقلب و مجازات شان گفت که بررسی کارمندان محلی از وظیفه کمیسیون است اما در مورد کمیشنران باید یک محکمه خاص از سوی رئیس جمهور ایجاد شود و آن محکمه قضیه را بررسی نماید.

آقای نورستانی، بهبود و اصلاح در کمیسیون را پذیرفت اما گفت که اگر بهبود در کمیسیون مطابق به قانون اساسی و قانون انتخابات میاید کمیسیون از آن استقبال مینماید.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات د رمورد برکناری خودش از سمت کمیسیون گفت که تا حال چنین چیزی را نشنیده و مکتوبی را هم دریافت نکرده است.

با اعلام نتایج شورا های ولایتی به روند جنجال برانگیز و مملو از تقلب و تخطی انتخابات سال ۱۳۹۳ نقطه پایان داده شد. انتخاباتی که رئیس کمیسیون انتخابات نیز تایید نموده بود که در نتیجه تفتیش نتوانسته اند که موارد تخطی و تقلب را برملا بسازند.

نتایج شورا های ولایتی در حالی اعلام میگردد که یکسال قبل مدت کار شورا های ولایتی که چهار سال میباشد، مطابق به قانون خاتمه یافته است.

در انتخابات شورا های ولایتی در ۳۴ ولایت کشور ۲۷۱۳ تن به شمول ۳۰۸ زن نامزد نموده بودند اما ۲۲۹۵ تن با هم به رقابت پرداختند که ۳۶۱ مرد و ۹۷ زن توانستتد که در لست ابتدایی راه یابند.

برای شورای ولایتی از ۳۴ ولایت به اساس نفوس ولایات ۴۵۸ کرسی در نظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG