لینک های دسترسی

آغاز تطبیق رهنمون کمیسیون رسانه یی انتخابات افغانستان


کمیسیون شکایات انتخاباتی: برخی از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دست به کمپاین های قبل از وقت زده اند.
کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات لایحه یی را تصویب کرده است که به اساس آن فعالیت رسانه ها را طی انتخابات نظارت می کند.

از سوی دیگر، کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی برخی رسانه ها را متهم به نشر تبلیغات رسانه یی به نفع کاندیدان مشخص می کند و از کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که هرچه زودتر فعالیت هایش در این زمینه را آغاز کند.

مسئولین کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات می گویند لایحه تنظیم فعالیت های رسانه های همکانی را که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شده دریافت کرده اند و قرار است به اساس آن از فعالیت رسانه ها در انتخابات نظارت کنند.

کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از تصویب این لایحه خبر می دهد که کمیسیون شکایات انتخاباتی برخی رسانه ها را متهم به نشر تبلیغات به نفع کاندیدان مشخص می کند.

فریده نیکزاد، رئیس کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات به صدای امریکا گفت این لایحه امروز رسماً در اختیار کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده شده که سر از امروز قابل تطبیق است.

خانم نیکزاد همچنان گفت قرار است مندرجات این لایحه را به روز یکشنبه رسماً به رسانه ها ابلاغ کنند.

فریده نکیزاد گفت "ما یک لایحه تنظیم رسانه های همگانی در دوران انتخابات را تصویب کردیم، چون ما در ارتباط این مساله مشکل داشتیم و می گفتیم چیزی باید داشته باشیم یک طرزالعمل، لایحه که اصولاً سر از همین حالا این صلاحیت به ما داده شده و مسئولیت هایش هم متوجه ما است، اما باید رسانه ها هم در جریان شوند، باید ابلاغ شود و بفهمند که در این لایحه چه چیز ها به نفع آنها است."

این در حالیست که کمیسیون شکایات انتخاباتی برخی رسانه ها را متهم به نشر تبلیغات رسانه یی به نفع کاندیدان مشخص می کند و از کمیسیون رسانه های انتخاباتی می خواهد که هر چه زودتر در این زمینه اقدام کند.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد گفت "برخی از رسانه ها مشاهده می شود که در گسترش فعالیت ها و کمپاین های انتخاباتی رویه مناسب نداشته، ما توصیه میکنیم که کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانهء هرچه عاجل تر تشکیل شود و بالای تخطی های که از طرف رسانه ها هم صورت میگیرد در ایام قبل از شروع رسمی کمپاین ها و ایام رسمی کمپاین های انتخاباتی بالای رسانه ها نظارت خود را داشته باشد."

نقض قانون انتخابات

مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان می گویند برخی از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز با استفاده از راه اندازی نشست ها، جلسات و سفر ها، اقدام به کمپاین های قبل از وقت می کنند.

اما این کمیسیون از کدام نامزد مشخص که دست به کمپاین قبل از وقت زده است نام نبرد.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت در صورتیکه با وجود گوشزد های مکرر این کمیسیون، نامزدان باز هم اقدام به کمپاین های انتخاباتی قبل از وقت کنند با آنان برخورد قانونی خواهند کرد.

آقای محسنی گفت "ما یک بار دیگر به آنها هشدار میدهیم که فعالیت های خود را مطابق احکام قانون اعیار بسازند، در غیر این صورت کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی هم نام این افراد را افشا میکند و هم هر آنچه که قانون حکم میکند بالای شان ما تطبیق خواهیم کرد."

به اساس قانون انتخابات، حق کمپاین به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سیزدهم ماه دلو داده شده است.

همچنان به اساس قانون، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی همزمان باید به تاریخ ۱۶ ماه حمل سال ۱۳۹۳ برگزار گردد.
XS
SM
MD
LG