لینک های دسترسی

سفر وزیر خارجۀ هند به افغانستان


سفر وزیر خارجۀ هند به افغانستان

اس ام کرشنا، وزیر خارجۀ هند به افغانستان سفر کرده، با رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجۀ آن کشور ملاقات نمود.

وزیر خارجۀ هند بر افغانی بودن روند جاری صلح در افغانستان تأکید ورزیده گفت روند باید توسط افغان ها رهبری شده، همه جانبه و شفاف باشد. هرگونه مداخلۀ خارجی در روند ادغام دوباره، برای کامیابی مذاکرات و افغانستان دموکراتیک و با ثبات زیانبار خواهد بود.

زلمی رسول، وزیر خارجۀ افغانستان در پاسخ از افغانی بودن روند صحبت نموده، افزود شواری صلح افغانستان این را تائید نموده و نمایندگان تمام اقشار اشتراک داشتند. تا زمانیکه افغانستان در رهبری مذاکرات نباشد و ادارۀ کامل آنرا نداشته باشد، روند صلح موفق نخواهد شد.

کرشنا همچنان علاوه نمود که از تهدید هایی نگران است که کارمندان هندی در افغانستان با آن ها مواجه میباشند، ولی ابراز اطمینان نمود که حکومت افغانستان مصئونیت آنها را تأمین نماید.

هند و پاکستان، دو رقیب عمده در صدد راه های اند تا در افغانستان اعمال نفوذ نمایند.

XS
SM
MD
LG