لینک های دسترسی

توقع هند و پاکستان به نزدیکتر شدن پیوندها در گفتگوهای آینده


توقع هند و پاکستان به نزدیکتر شدن پیوندها در گفتگوهای آینده

صدراعظم های هند و پاکستان می گویند که آنان دور بعدی مذا کرات رسمی را انتظار میبرند که باعث نزدیکی هردو جانب گردد.

من موهن سنگ صدراعظم هند به روز پنجشنبه گفت که آن کشورها فرصت های زیادی را به بحث های تند سپری نموده و با آنکه پیشرفت های زیادی در سال گذشته صورت گرفته است، کار های زیادی بایست انجام گردد.

این تبصره های وی بعد از آن صورت میگیرد که برای یک ساعت با یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان در حاشیه نشست کشورهای منطقه در مالدیف دیدار نمود.

آقای گیلانی گفت که مذاکرات بعدی بیشتر سازنده بوده و باب جدیدی را در تاریخ هند و پاکستان به وجود خواهد آورد. وی گفت هردو رهبر موضوعات مرکزی میان دوکشور به شمول آب، تجارت و منطقه تقسیم شدۀ کشمیر را مورد بحث قرار دادند.

XS
SM
MD
LG