لینک های دسترسی

Breaking News

مودی پس از لغو خودمختاری کشمیر، برای نخستین بار از این منطقه دیدن کرد


نرندرا مودی، صدر اعظم هند برای نخستین بار در سه سال گذشته، به ویژه پس از لغو خودمختاری جمو و کشمیر و اعمال تدابیر سختگیرانۀ امنیتی، از این منطقۀ عمدتاً مسلمان نشین دیدن کرد و وعدۀ صلح و انکشاف دارد.

آقای مودی روز یکشنبه ۲۴ اپریل (چهارم ثور) گفت: "می‌خواهم به جوانان این وادی [کشمیر] بگویم که آنان نباید با دشواری‌ها و مشقت‌هایی روبرو شوند که والدین و اجداد شان با آن دست و گریبان بودند."

حکومت ملی‌گرای هندوی آقای مودی برای فرونشاندن شورشگری دیرینه در کشمیر زیر اداۀ هند تلاش کرده و حاکمیت خود را در این ساحه که پاکستان نیز ادعای ملکیت آن را دارد، تحکیم کرده است.

آقای مودی در اگست ۲۰۱۹ خودمختاری محدود جمو و کشمیر را لغو کرد و در این پی این اقدام که با اعتراضات گستردۀ مخالفان مواجه شد، هزاران نفر را بازداشت کرد.

هنگام دیدار صدر اعظم هند از روستای پالی در جمو که بیشتر ساکنان این روستا هندوها اند، تدابیر شدید امنیتی نافذ شده بود. آقای مودی در جریان این سفر و هنگام افتتاح چند پروژۀ راه‌سازی و بند برق آبی گفت که حکومت وی این منطقۀ ناآرام را در مسیر رفاه سوق داده است.

حکومت صدر اعظم مودی همواره گفته است که تصمیم برای لغو خودمختاری محدود کشمیر به هدف تامین و تقویت صلح پایدار و سرمایه‌گذاری در این ساحۀ آشوب زده است که در جریان‌ سال‌ها شورشگری، هزاران نفر در آن کشته شده اند.

در حال حاضر، جمو و کشمیر از رهگذر حضور نظامیان، نظامی‌ترین بخش هند است و بیش از ۵۰۰ هزار نظامی هندی در سرتاسر این منطقه مستقر اند.

مقام‌های پولیس گفته اند که پس از لغو خودمختاری کشمیر، خشونت در این منطقه کاهش یافته است، اما هنوز هم از سال ۲۰۱۹ به اینسو کم و بیش ۱۰۰۰ نفر، به شمول نظامیان، تندروان و غیرنظامیان در کشمیر کشته شده اند.

به گفتۀ مقام‌های هندی، هنوز هم جوانان کشمیری به صفوف گروه‌های شورشی می‌پیوندند تا بر ضد حاکمیت هند بر کشمیر مبارزه کنند؛ مبارزه‌ای که از بیش از سه دهه به اینسو ادامه داشته و تا کنون جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است.

تندروان جمعۀ گذشته نیز بر بس حامل قوای امنیتی در کشمیر بم دستی پرتاب کردند که در اثر آن یک افسر کشته شد. در پی این رویداد، به گفتۀ مقام‌های هندی، دو تندرو مظنون در گلوله‌باری متقابل نیروهای امنیتی کشته شدند.

XS
SM
MD
LG