لینک های دسترسی

زنان، محراق عمدۀ بحثهای عمومی در ۲۰۱۳ در هند


شش زن، در مقابل دفتر صدراعظم ایالتی دهلی، به موجی از تلیفون های زنان پریشان پاسخ می دهد. حکومت یک نمبر رایگان را بعد از آن در دهلی ایجاد کرد که تجاوز جنسی گروهی بر یک دختر ۲۳ ساله، به مرگ وی انجامید.

استفادۀ مردم از آن نمبر بی سابقه بوده است. روزانه بیش از ۱۵۰۰ نفر به آن نمبر زنگ می زنند.

بیش از نیمی از کسانیکه تماس می گیرند، از آزار و اذیت جنسی و یا هم خشونت های خانگی شکایت می کنند. در هر پنج تماسی که به آن نمبر رایگان صورت می گیرد، یکی از آن در خط قرمز قرار دارد؛ یعنی نشاندهندۀ جنایات جدی و شدید مانند صدمۀ شدید، تجاوز جنسی و آزار و اذیت به خاطر نبود و یا کمی جهیزیۀ زنان می باشد.

خدیجه فاروقی، فعال حقوق زنان که در رأس این روند قرار دارد می گوید این مشکلات تازه گی ندارد. آنچه به نظر وی تازه گی دارد "شکست سکوت" زنان در برابر آن همه مشکلات است.

خدیجه فاروقی می گوید "تجارب من نشان می دهد زنان اعتماد به نفس و قدرت اظهار پیدا کرده اند. تابو شکنی کرده اند. شما می دانید که نباید در بارۀ سواستفاده های جنسی صحبت شود به خاطریکه به زنان نام بد می دهند."

قهر مظاهره کنندگان جوان در سرتاسر هند، نقطۀ عطفی را در رسیدگی به موضوعات زنان در آن کشور ایجاد کرد.

خشونت علیه زنان متوقف نشده است. گزارش های اذیت کنندۀ تجاوزات جنسی و حتی گروهی ادامه دارد. خشونت های خانگی به حیث یک نگرانی بزرگی باقی مانده است.

اما مطابق یک قانون جدید سختگیرانۀ که در ماه های نخستین تجاوز جنسی گروهی در دهلی تصویب شد، مجازات برای عاملین تجاوزات جنسی شدیدتر شده است.
اکنون شهوترانی و چشم چرانی نیز به عنوان جنایت محسوب می شود.

توانمندسازی زنان

رانجانا کماری، یک عضو کمیسیون ملی برای توانمندسازی زنان می گوید در یک کشور محافظه کاری که برای چندین دهه زنان تهدیدات را پذیرفته اند، تغییر ناچیز و کوچکی در دیدگاه ها و نگرش مردم به چشم می خورد.

رانجانا کماری"اکثریت عمدۀ زنان هند تا هنوز هم در زیر شعاع تمام انواع فشار های اجتماعی و قانونی قرار دارند. اما اکنون عمدتاً در شهر ها، زنان تحصیل کرده قویتر شده اند. وقتی در همچو یک اجتماعی شما شاهد نعره ها و نوعی رهبریت از طبقۀ متوسط، تحصیل کرده و زنان دارای اعتماد به نفس بیشتر می باشید، خود نمایانگر یک آغاز برای تغییر است. این چیزی است که اکنون ما شاهد آن استیم."

مقامات می گویند رقم بلند واقعات تجاوز جنسی در یک کشوری گزارش داده می شود که پولیس بی احساس و اجرات آهستۀ سیستم قضایی، اکثر اوقات قربانیان را مجبور به خاموشی می کند.

فعالین حقوق زن می گویند دخالت افراد قدرتمند در قضایای تجاوزات جنسی، شاید یک سال قبل هیچگاهی علنی نمی شد اما توجهی که در قبال آن قضایا و رویداد ها صورت می گیرد، نمادی از ایجاد حساسیت های تازه در بارۀ موضوع زنان می باشد.

برعلاوه، تعقیب عدلی آهسته یک نگرانی بزرگ می باشد. هر چند حکم اعدام چهار تن از عاملین تجاوز جنسی گروهی سال گذشته، به زودی صورت گرفت اما هزاران نفر دیگر هنوز هم با روال آهستۀ محاکمه ها رو می باشند.

فعالین حقوق زن می گویند که هنوز هم کار های زیادی برای انجام دادن وجود دارد. آنان از روال آهستۀ تغیرات به ویژه در مناطق دورافتادۀ هند که محل سکونت دو بر سه حصۀ نفوس آن کشور را تشکیل می دهد، ابراز نگرانی می کنند.

گزارش: انجانا پرسیچا، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG