لینک های دسترسی

Breaking News

از سرگیری فعالیت های بزرگترین شرکت موتر سازی در هند


از سرگیری فعالیت های بزرگترین شرکت موتر سازی در هند

بزرگترین شرکت موتر سازی در هند تولیدات خود را بار دیگر از سر گرفت که فعالیت های تولیدی آن به دلیل مناقشۀ کارگران متوقف شده بود.

مسؤولین این شرکت ابراز امیدواری کرده اند که با کارگران به خاطر ختم اعتصاب شان گفت و شنود را آغاز کنند. اعتصاب کارگران و دست کشیدن آنها از کار سبب وارد آمدن ۳۳۰ میلیون دالر خسارۀ مالی به این شرکت شد.

این شرکت که بخش اعظم آن ملکیت شرکت موتر سازی سوزوکی جاپان است، روزانه دو هزار و هشت صد عراده موتر تولیدات دارد.

کارگران اعتصاب کننده خواستار تقرر مجدد کارگران منفک شدۀ این شرکت استند.

XS
SM
MD
LG