لینک های دسترسی

از سرگیری فعالیت های بزرگترین شرکت موتر سازی در هند


از سرگیری فعالیت های بزرگترین شرکت موتر سازی در هند

بزرگترین شرکت موتر سازی در هند تولیدات خود را بار دیگر از سر گرفت که فعالیت های تولیدی آن به دلیل مناقشۀ کارگران متوقف شده بود.

مسؤولین این شرکت ابراز امیدواری کرده اند که با کارگران به خاطر ختم اعتصاب شان گفت و شنود را آغاز کنند. اعتصاب کارگران و دست کشیدن آنها از کار سبب وارد آمدن ۳۳۰ میلیون دالر خسارۀ مالی به این شرکت شد.

این شرکت که بخش اعظم آن ملکیت شرکت موتر سازی سوزوکی جاپان است، روزانه دو هزار و هشت صد عراده موتر تولیدات دارد.

کارگران اعتصاب کننده خواستار تقرر مجدد کارگران منفک شدۀ این شرکت استند.

XS
SM
MD
LG