لینک های دسترسی

Breaking News

هند "جنسیت سوم" را رسمیت بخشید


جمعیت مخنث در هند تقریباً سه میلیون نفر است که شمار زیاد آنان با بهره برداری جنسی و سایر انواع تبعیض روبرو اند.

محکمۀ عالی هند روز سه شنبه به جمعیت محروم مخنث های آن کشور وجود قانونی بخشید و آنان را منحیث جنس سوم به رسمیت شناخت، انکشافی که داشتن امتیازات مساوی با سایر شهروندان را به افراد مخنث تضمین می کند.

با این اقدام محکمه، تبعیض و انزجاری پایان می یابد که از قرون متمادی در برابر مخنت ها در هند اعمال می شد و آنان را به صفت افراد استثنایی جامعه در حاشیه می راند.

حکومت هند با استقبال از این تصمیم محکمه گفت که مخنث ها از این پس خواهند توانست از برنامه های مساعدتی حکومت برای افراد نادار استفاده کنند و بر وضعیت ناگوار اجتماعی و اقتصادی خویش فایق آیند.

کاپل سیبال، وزیر قانون هند می گوید که شخصاً برای احقاق این حق مخنث ها تلاش زیادی کرده است، زیرا به گفتۀ وی این افراد در طول سالیان متمادی محروم شناخته شده و با ایشان تبعیض شده است.

وزیر قانون هند گفت که فیصلۀ محکمه عالی هند یک قضاوت تاریخی است و جنس سوم باید در مسایل اجتماعی، اقتصادی دخیل شوند و از حقوق و امتیازاتی بهره ببرند که سایر افراد اجتماع از آن مستفید اند.

در جامعه سنتی هند، هزاران مخنث با تبعیض روبرو بوده و از وجود شان استفاده های ناجایز جنسی صورت می گیرد، چون آنان هیچگاهی شناخت قانونی نداشته اند. با عملی شدن قانون جدید امید آن می رود که جنس سوم در هند از این پس از بی عدالتی و سوء استفاده رنج نبرند.

اکای، سخنگو و فعال حقوق مخنث ها گفت که این فیصلۀ محکمه زمینه ساز یک گفتمان موثر میان جمعیت مخنث ها و اکثریت جامعه بوده می تواند تا ازین طریق راه هایی برای رفع مشکلات آنان دریافت شود.

پیشینۀ مخنث ها

در کتاب کاماسترا که به زبان سانسکریت در بین سالهای ۴٠٠ تا ٣٠٠ پیش از میلاد نوشته شده است، از اصطلاح "جنس سوم" برای تعریف افراد مخنث کار گرفته شده است. این کتاب در مورد سلوک جنسی در جامعه آن زمان هند نگاشته شده است.

منوراما جي یکی دیگر از فعالان حقوق مخنث ها می گوید که با این تصمیم ستره محکمه هند، زمینه مبارزه با خشونت های فزیکی و احساساتی که بر مخنث ها اعمال می شود، مهیا می گردد.

این فعال هندی با خرسندی از انکشاف جدید می گوید که به مخنث ها در گذشته حقوق شهروندی داده نشده بود و همواره به آنان به صفت بیگانگان نگریسته می شد که با اینحال افراد مخنث در تقلای به دست آوردن حقوق شان در جامعه بودند.

در زمان مغل های هند در قرون شانزدهم و هفدهم، مخنث ها جایگاه ویژه در دربار شاهان داشتند، از مقربان دربار بودند و از آنها برای خدمات و محافظین استفاده می شد.

استقبال از کار کرد مخنث ها در آن زمان، برخی پدران و مادران را وا داشته بود تا عمداً فرزندان شان را عقیم سازند و بدان وسیلۀ زمینۀ گزینش و کاریابی آنان را در دربار فراهم کنند.

گفته می شود که شمار زیاد افراد جامعۀ حدود سه میلیونی مخنث ها در هند، به دلیل کمبود تبعیض گرایانۀ فرصت های کاری در سایر بخش ها و شمولیت آنان در کاروبار غیر مجاز تجارت جنسی، به بیماری های مختلف از جمله ایدس مبتلا اند.

گزارش: ریوترز
برگردان: عبدالواجد عادل
XS
SM
MD
LG