لینک های دسترسی

Breaking News

وضع قیود بر گشت و گذار در کشمیر هند


سربازان هندی در شهرهای نا آرام کشمیر هند گزمه می نمایند و با ایجاد قیود بر گشت و گذار می کوشند تا جلو مظاهرات خشونت آمیز رو به افزایش را بگیرند.

من موهن سنگه، صدراعظم هند به روز چهارشنبه با اعضای کابینه اش ملاقات نمود تا مظاهرات خشونت آمیز علیه حکومت هند را مورد بحث قرار دهد.

روز سه شنبه، سه نفر زمانی کشته شدند که قوای امنیتی در سرینگر بر صدها مظاهره کننده که سنگ پرتاب می کردند، گلوله باری نمود.

کشته شدن این سه نفر رقم تلفات ناشی از مظاهرات چندین هفته را به پانزده نفر بلند برد.

کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شده است. شورشیان مسلمان در کشمیر هند برای کسب استقلال از هند و یا یکجا شدن با پاکستان برای بیشتر از بیست سال در جنگ بوده اند.

دو همسایه دارای قدرت ذروی دو بار بر سر منطقه هیمالیا جنگیده اند.

XS
SM
MD
LG