لینک های دسترسی

Breaking News

ایالت اتراپردیش هند؛ زوج‌ها بیش از دو فرزند نداشته باشند


مقام‌ها در اتراپردیش، پرجمعیت‌ترین ایالت هند، لایحه‌ای را برای کنترول نفوس پیشنهاد کرده اند که بر اساس آن زوج‌ها نمی‌توانند بیش از دو فرزند داشته باشند.

اگر ایالت اتراپردیش یک کشور می‌بود، با حدود ۲۴۰ میلیون جمعیت پنجمین کشور پرنفوس جهان شمرده می‌شد. رشد جمعیت در این ایالت بیش از دو چند اوسط عمومی رشد نفوس در سطح هند است.

بر اساس پیشنهاد حکومت ایالت اتراپردیش، زوج‌هایی که بیش از دو فرزند داشته باشند حق دریافت مساعدت‌های دولتی و استفاده از تخفیف‌هارا را نداشته و نیز مستحق دریافت وظایف دولتی ایالتی شناخته نمی‌شوند.

در این لایحه آمده است که به دلیل "منابع محدود بومی و اقتصادی دست داشته، تدوین چنین قانون ضروری و فوری است تا نیازمندی‌های اساسی زندگی بشری برای تمام شهروندان قابل دسترس باشد."

از نظر معیشت، عاید سرانه در ایالت اتراپردیش هند کمتر از نصف اوسط عاید سرانۀ ملی در هند است.

پیش نویس قانون جدید که تا پایان ماه جولای برای ابراز نظر عامه همگانی شده است، باید از سوی قانونگذاران ایالتی تصویب شود.

هند که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۷ با سبقت از چین، پرجمعیت‌ترین کشور جهان شود، تا کنون سیاست دوفرزندی را در سطح ملی ندارد.

ایالت آسام هند نیز ماه گذشته طرح‌های مشابهی را اعلام کرد که بر اساس آن زوج‌های دارندۀ بیش از دو فرزند، از برخی مزایا و امکانات دولتی برخوردار نمی‌شوند.

هیمینتو بیسوا سرما، وزیر اعلای ایالت آسام و عضو حزب حاکم بهارتیا جنتای هند گفته است که بخشی از پالیسی پیشنهادی این ایالت برای جلوگیری از رشد جمعیت مسلمانان بنگالی زبان است که گفته می‌شود اکثر آنان از بنگله‌دیش به این ایالت آمده اند.

ایالت اتراپردیش که حزب بهارتیا جنتا در آن حاکمیت دارد، نیز کتلۀ عظیم جمعیت مسلمان را در خود دارد.

بر اساس لایحۀ جدید در اتراپردیش، برای زوج‌های دارندۀ دو فرزند مشوق‌هایی چون قرضه‌های کوچک برای اعمار یا خریداری منزل و تخفیف در محصول صرفیۀ آب و برق و گاز و کاهش مالیات در نظر گرفته شده است، اما فقط در صورتی که از زوج‌ها داوطلبانه حاضر شوند خود را عقیم سازند.

XS
SM
MD
LG