لینک های دسترسی

Breaking News

حدود نصف زنان افغان خواستار ترک کشورشان اند – نظرسنجی


بر اساس یک نظر سنجی سال ۲۰۱۸ توسط نهاد گلوپ، زنان افغان از نقطه نظر انتخاب در زندگی، ناراض ترین زنان در جهان اند.

بر اساس این نظر سنجی، تنها ۳۳ در صد زنان افغان از این که می‌خواهند در زندگی شان چه کنند، اظهار رضایت کرده اند.

نظر سنجی این نهاد یافته است که ۸۰ در صد زنان بیکار و ۹۱ در صد شان سواد ابتدایی یا پایین تر از آن دارند.

نظر سنجی همچنان یافته است که شمار زنانی که می‌خواهند از افغانستان بیرون شوند در مقایسه با سال ۲۰۱۶ سه برابر افزایش یافته است.

در حال حاضر، با افزایش هراس از این که طالبان مناطق بیشتری را تحت کنترول در آورند و آزادی های زنان سلب شود و پس از نشر گزارش ها در مورد تلفات غیرنظامیان افغان، ۴۱ در افغان ها می‌خواهند افغانستان را برای همیش ترک کنند و در این میان ۴۷ در صد زنان افغان می‌خواهند افغانستان را در حال حاضر ترک کنند.

بر اساس این نظر سنجی، ۴۱ در صد افغان‌ها در شمال شرق، ۴۵ در صد در شمال، ۳۴ در صد در غرب، ۵۲ در صد در جنوب غرب، ۴۵ در صد در جنوب، ۳۶ در صد در شرق و ۳۸ در صد در مرکز افغانستان می‌خواهند از افغانستان خارج شوند.

آلمان، ترکیه و امریکا، سه کشوری است که بیشتر افغان‌ها می‌خواهند به آن مهاجرت کنند.

این نظر سنجی از تاریخ اول تا ۲۹ ماه جولای سال ۲۰۱۸، بر اساس مصاحبه رو در رو با ۱۰۰۰، زنان و مردان، صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG