لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش ویزۀ خاص مهاجرت امریکا برای افغانها


کمیتۀ ۳۰ نفری سنای ایالات متحده با اکثریت آرا دیروز رای داد که برنامۀ ویزۀ خاص مهاجرت برای افغان ها برای یک سال دیگر تمدید گردد.

یک هیأت مجلس سنای ایالات متحدۀ امریکا تصمیم گرفت برای افغان های که زندگی شان به سبب همکاری با نیرو های امریکایی در خطر افتاده باشد، ۴ هزار ویزۀ اضافی اقامت در ایالات متحده فراهم کند.

کمیتۀ ۳۰ نفری سنای ایالات متحده با اکثریت آرا دیروز رای داد که برنامۀ ویزۀ خاص مهاجرت برای افغان ها برای یک سال دیگر تمدید گردد.

افغان های که به حیث ترجمان و کارمند در بخش های مختلف با نیرو های ایالات متحدۀ امریکا در أفغانستان کار کرده اند، شامل این برنامه شده و در صورت اخذ ویزه با خانواده های خود در ایالات متحدۀ امریکا مسکن گزین می شوند.

جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان، از کانگرس ایالات متحدۀ امریکا خواسته است تا برنامۀ ویزۀ خاص مهاجرت برای افغان ها را تمدید کند. مقامات نظامی امریکایی به این باور اند که افغان های همکار آنان در افغانستان از سوی مخالفان مسلح "خاین" تلقی شده و آسیب پذیر اند.

جین شاهین، سناتور دیموکرات امریکایی کسی است که همواره در کانگرس ایالات متحده مبارزه کرده و خواستار تمدید برنامۀ ویزۀ مهاجرت برای افغان ها شده است. او تاکید کرده است که علت زنده ماندن شمار زیادی از امریکاییان در أفغانستان، جان فشانی های همکاران افغان شان می باشد.

خانم شاهین گفت "ناکامی کانگرس در تمدید برنامۀ ویزۀ خاص مهاجرت، حکم مرگ برای آنعده از افغان های است که دوشادوش نظامیان و دیپلومات های امریکایی در افغانستان کار کرده اند."

سناتوران که از تمدید برنامه و فراهم آوری ۴ هزار ویزۀ اضافی برای افغان ها حمایت می کنند با مخالفت شماری از اعضای مجلس نمایندگان روبرو بوده اند.

سختگیری مجلس نمایندگان

اعضای مجلس نمایندگان هر چند با تمدید برنامۀ ویزۀ خاص مهاجرت موافقت کرده اند اما با فراهم آوری ۴ هزار ویزۀ اضافی مخالفت کرده بودند. مجلس نمایندگان ایالات متحدۀ امریکا محدودیتی را نیز در این برنامه وضع کرده بود.

بر اساس محودیت وضع شده، افغان های مستحق اخذ ویزۀ خاص مهاجرت میشوند که کار شان با امریکاییان در افغانستان باعث شده تا آنان بیرون از پایگاه های نظامی و محلات مصؤون ماموریت اجرا کنند.

کانگرس ایالات متحدۀ امریکا در جریان دوسال گذشته ۷ هزار ویزه خاص را بر اساس پیشنهاد قصر سفید برای افغان ها تصویب کرد. ادارۀ رئیس جمهور اوباما خواسته است تا ۴۰۰۰ ویزۀ اضافی تا ماه اکتوبر برای افغان ها در نظر گرفته شود.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا از دسمبر سال ۲۰۱۴ به این طرف بیش از ۳۰۰۰ ویزۀ خاص را به افغان ها توضیع کرده است. روند صدور هزاران ویزۀ دیگر برای افغان ها همین اکنون جریان دارد و نهایی شدن پروسۀ توضیع ویزۀ خاص نیازمند حد اقل ۲۷۰ روز تعیین شده است.

کانگرس ایالات متحدۀ امریکا تخمین کرده که فراهم آوری ۴۰۰۰ ویزۀ اضافی، نیازمند بودجۀ ۴۴۶ میلیون دالر در جریان ۱۰ سال آینده است.

افغان های که با ویزۀ خاص مهاجرت وارد امریکا میشوند، باشندۀ دایمی کشور تلقی شده و در ابتدا تا یک مدت محدود مستحق دریافت خدمات رایگان صحی، کمک های مالی و غذایی میباشند.

XS
SM
MD
LG