لینک های دسترسی

Breaking News

تعدیلات تازه در برنامه صدور ویزه ترجمان ها به امریکا


ایالات متحده برای مترجمین و افرادی که با نیروهای امریکا در عراق و افغانستان کار می کنند، ویزه ویژه ای می دهد.

یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده طی ایملی به صدای امریکا گفته است که تعدیلات در قانون صدور ویزه صورت گرفته است تا افغان هاییکه با نیروهای حمایت قاطع ناتو کار کرده اند، شامل آن گردند.

این مقام افزود که تسریع زمان تکمیل صدور ویزه به افغان ها، نکته ای مهمی است که در واشنگتن و سفارت ایالات متحده در کابل مورد توجه قرار دارد.

با سرازیر شدن تعدادی زیادی از پناهجویان از شرق میانه ، کشورهای افریقایی و آسیایی، شماری از ترجمان های افغان نیز روانه کشور های اروپایی شده اند که از جمله "محمد" و "یوسف " دو افغان پناهجوی اند که در یک کمپ یونان به سر می برند.

این دو محصل پیشین فاکولته طب تا سال گذشته دریک شفاخانه نیروهای کوریای جنوبی در پایگاه نظامی بگرام درافغانستان کار می کردند.

این دو افغان، محمد و یوسف با نام های مستعار شان پس از خروج نیروهای کوریای جنوبی وظایف شان را از دست داده اند.

محمد می گوید که "شش سال در بگرام کار کردم، به خاطری اینکه مردم مرا نشناسند، از خانه تا جای کار چهره خود را می پوشانیدم ."

اسناد دست داشته محمد ویوسف نشان می دهد که آنها برای ویزه خاص مهاجرت یا " SIV" درخواست داده بودند. این برنامه برای کمک به اتباع افغانستان و عراق طرح شده است که با نیروهای امریکایی کار کرده اند و زمینه گرفتن پناهندگی سیاسی به ایالات متحده را فراهم می کند. صدای امریکا نیز این اسناد را مشاهده کرده است.

محمد می گوید بلاخره به ما گفته شد که "واجد شرایط ویزه نیستیم." زمانی که دلیل رد ویزه خود را پرسدیم آنان گفتند که ما با کوریایی ها کار کرده بودیم اما باید گفت که شفاخانه کوریا در پایگاه نظامی بگرام واقع بود واین پایگاه ملکیت ایالات متحده است.

محمد با پسر 16 ساله خود بعد از تهدیدات طالبان، به سوی کشورهای اروپایی روانه شد. آنان در یک کمپ پناهجویان در پارک اولمپیک در آتن به سر می برند، جائیکه بدون داشتن یک خیمه، زمین کانکریتی بستر خواب شان می باشد.

محمد می گوید که "وضع حفظ الصحه این جا خراب است. خودم معاون داکتراستم وبرای داکتران ترجمانی کرده ام اما چرا اینجا آمدم و اینجا من چه کنم؟"

بنیامین هل، یکی ازچندین داکتر اردوی ایالات متحده در افغانستان و همکار محمد به صدای امریکا گفته است که او به خاطر وضعیت همکاران پیشین خود ناامید و مایوس شده است.

بنیامین می گوید "از این که محمد به ایالات متحده کدام تهدیدی را متوجه باشد ونظر به شخصیت که محمد دارد، نگرانی خیلی اندکی دارم. و البته، سطح قابلیت مهارت های او و همچنین توانایی های لسانی محمد می تواند برای این کشور نتایج مثبت را به ارمغان بیاورد."

در همین حال، صدای امریکا با شمار زیادی از أفغان های ترجمان که در کمپ های یونان به سرمی برند صحبت کرده است که هنوزهم در انتظار جواب از سوی سفارت امریکا می باشند.

حکومت ایالات متحده از سال 2014 تا حال، 20 هزار ویزه ای ویژه را برای شهروندان افغان صادر کرده است اما برای محمد ویوسف هنوز هم ساعات انتظار ادامه دارد.

گزارشگر:هنری میچل، خبرنگار صدای امریکا

ترجمه: رویا زمانی

XS
SM
MD
LG