لینک های دسترسی

Breaking News

هِل: امریکا نگران تنش های شرق میانه است


آقای هل میگوید که حماس به راه حل دپلوماتیک دلچسپی ندارد

کریستفرهل، دیپلومات امریکایی که به حیث سفیرایالات متحده درعراق نیز خدمت کرده است میگوید که برای ایالات متحده جریانات درشرق میانه به خصوص پیشروی گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) درعراق وافزایش دهشت افگنی درمنطقه و آیندۀ سوریه مایۀ نگرانی است.

آقای هل در مصاحبۀ اختصاصی به صدای امریکا در مورد پشرفت های گروه دولت اسلامی (داعش) و تصرف شهرها و قصبات عراق آنهم به گونۀ که آنها روز یکشنبه ادعا کردند که دوشهرمربوط کردستان عراق را تصرف کرده اند گفت که پیشرفت های این گروه، مایۀ نگرانی ایالات متحده است.

او افزود:"برای ایالات متحده این موضوع به این علت نگران کننده است که آنان نه تنها ساحات تحت کنترول خود را توسعه میدهند بلکه دهشت افگنی را نیز افزایش میدهند. آخرین پیشرفت آنها دربرابرقوای پیشمرگۀ کُردی هابود."

این دپلومات امریکایی گفت که تا زمانیکه ساحات عراق تحت کنترول داعش باشد، امید آن نمیرود که درآنجا ثبات برقرارگردد.

او افزود:"تازمانی صلح درعراق تامین نمی گردد که بغداد تحت فشارقرار داشته باشدو حکومت جدید زمام قدرت را بدست نگیرد."

راه حل به معضل سوریه

آقای هیل که درسالهای ۲۰۱۰ بحیث رئیس بخش مطالعات بین المللی درپوهنتون دنفر ایفای وظیفه کرده است درمورد مساعی بین المللی دررابطه سوریه که تاکنون به نتیجۀ نرسیده است وممکن درآینده به یک معضل وسیعترمبدل گردد، معتقد است.

او گفت که مشکل سوریه منافع ایالات متحده در آن کشور را زیرسوال قرار خواهد داد و درشرایط فعلی وضع سوریه برعراق تأثیرداشته و اکنون لبنان و اردن هم از اثرات آن مصؤون نخواهد ماند.

او علاوه کرد:" طوریکه معلوم است هیچ جناحی درسوریه ازطریق جنگ برنده نخواهد شد این معضل تنها از طریق دیپلوماسی قابل حل است."

به گفتۀ وی قبل از آنکه به جناح ها سلاح فرستاده شود وکارهای دیگری صورت گیرد، باید تغییرات درقانون اساسی و ساختار حکومت آن کشور رونما شود.

احتمال مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها

اینکه چه چیزی باعث فروکش کردن منازعه بین اسرائیل و فلسطین خواهد شد، آقای هِل گفت که مشکل این است که حماس حاضر نیست با اسرائیل وارد مذاکره شود. دراین حال هیچ مساعی خاص درجریان نیست تا از طریق دپلوماسی به این معضل رسیدگی صورت گیرد.

درحالیکه درجهان اسلام همه به این نظر استند که امریکا ، اسرائیل را تقویت میکند این دپلومات امریکایی میگوید که بیانیۀ وزارت خارجۀ امریکا نشان میدهد که ایالات متحده انتقاداتی از اسرائیل داشته است.

او افزود که درگیری ها تا زمانی در این بحش شرق میانه دوام خواهد کرد که یک راه حل سیاسی دستیاب نگردد و طوریکه دیده میشود حماس به آن دلچسپی ندارد.

XS
SM
MD
LG