لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات وزیر دفاع ایران با رئیس جمهور افغانستان


ملاقات وزیر دفاع ایران با رئیس جمهور افغانستان

برید جنرال احمد واحدی وزیر دفاع ایران به روز یک شنبه با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات نمود.

این ملاقات آنان در حالی برای تقویت روابط دوجانبه صورت میگیرد که کابل برای عهده دار شدن مسؤولیت های امنیتی آمادگی میگیرد.

وزیر دفاع ایران گفت، موجودیت نیروهای خارجی باعث نا امنی ها در افغانستان و منطقه شده است.

در جریان ملاقات این دو رهبر، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت، کشورش مایل است برای باز سازی افغانستان و تقویت ثبات، کمک ها و معاونت های ایران را بدست بیاورد.

در عین حال، دیرک نیبیل وزیر همکاری ها و انکشافات اقتصادی آلمان بروز یکشنبه وارد کابل شد تا در مورد کمک های آلمان به افغانستان مذاکره نماید. وی قرار است با عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان دیدن نموده و تادیه بخش دوم وجوه مالی آلمان را که ۱۵۷ ملیون دالر میشود. مورد بحث قرار دهد. وزیر همکاری ها و انکشافات اقتصادی آلمان گفت همه ساله مبلغ ۶۱۵ ملیون دالر را برای پروژه های بازسازی ملکی برای افغانستان مهیا میسازند.

XS
SM
MD
LG