لینک های دسترسی

Breaking News

راین کراکر: تنش میان ایران و طالبان باعث ایجاد بی ثباتی در منطقه ‌خواهد شد


راین کراکر
راین کراکر

راین کراکر، سفیرپیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان، می‌گوید که تنش بین ایران و طالبان روی موضوع حقابه دریای هلمند با احتمال قوی باعث ایجاد بی ثابتی درمنطقه خواهد شد.

راین کراکر به صدای امریکا گفت که با در نظر داشت به گذشتهٔ ایران و گروه طالبان، می‌توان گفت که احتمال قوی بی‌ثباتی در منطقه که از گذشته با ثباتی مواجه است، وجود دارد.

این دپلومات امریکای افزود که طالبان از حمایت سیاسی منطقه‌ای و حمایت ایران برخوردار نیستند. گروه طالبان بیانیه‌های خوبی را صادر کردند "اما واقعیت این است کدام محتوای عملی را در پی نداشت و افغانستان باردیگر بهای ناتوانی و عدم حکومت داری درست طالبان را می پردازد".

راین کراکر اضافه کرد:" احتمال تکرار وضعیت بیست و پنج سال پیش که بی ثباتی بزرگ و حتی خشونت را در پی خواهد داشت وجود دارد. طالبان رژیمی نیستند که به طورصلح آمیز درکنار همسایه خود زنده گی کنند."

این درحالیست که سرپرست وزارت خارجهٔ حکومت طالبان خطاب به مقامات ایرانی گفت که موضوع حقابهٔ این کشور از دریای هلمند را سیاسی نسازند.

امیر خان متقی به تاریخ ۲۲ می گفت که حکومت این گروه در خصوص حقابهٔ ایران به موافقتنامهٔ سال ۱۳۵۱ میان دو کشور متعهد است.

هفتهٔ گذشته، ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران، به حکومت طالبان هشدار داد که حقابۀ ایران را از دریای هلمند بدهد.

این در حالی است که زلمی خلیلزاد، دپلومات دیگر پیشین امریکایی روز چهارشنبه ۲۴ می (سوم جوزا) از ایران خواست تا افغانستان را تهدید نکند.

او در رشته تویت‌هایی گفته است که ایران و طالبان باید در مورد توزیع آب هلمند با رجوع به معاهده سال ۱۳۵۱ برای مشکل ایجادشده راه حل بیابند.

خلیلزاد نگاشته است: "رهبران ایران، افغانستان را با طیفی از اقدامات خصمانه، از جمله جنگ تهدید می‌کنند. چرا؟ آنها استدلال می‌کنند که ایران از افغانستان آب را به میزان تعیین‌شده که در معاهدۀ ۱۹۷۳ بین دو کشور گفته شده، که باید دریافت کند، نمی‌نکند."

افغانستان و ایران در سال ۱۳۵۱ معاهدۀ توزیع آب هلمند را امضا کردند که بر اساس آن افغانستان باید سالانه ۸۱۷ میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به ایران بدهد.

حکومت‌های پیشین افغانستان گفته ‌اند که در سال‌های گذشته به دلیل چهار دهه جنگ و عدم مدیریت آب در افغانستان، سالانه حدود ۲.۵ میلیارد متر مکعب آب به ایران سرازیر شده و این بیشتر از میزانی است که در معاهده تعیین شده است.

XS
SM
MD
LG