لینک های دسترسی

تاخیر در اعدام محصل ترکی در ایران


تاخیر در اعدام محصل ترکی در ایران

مقامات ایرانی اعدام یک محصل ترکی را که به حمایت گروه مخالف حکومت متهم است، در آخرین لحظه معطل نموده اند.

وکیل حبیب الله لطیفی روز یکشنبه گفت اجرای اعدام وی بخاطر بررسی بیشتر قضیه ملتوی گردیده است.

لطیفی بخاطر کمک به گروه آزادی کردستان در سال 2008 محکوم به مرگ شده بود. گفته میشود که این گروه برای حقوق بیشتر اقلیت کرد ها مبارزه نموده، و با گروه کارگران کردستان نیز مرتبط باشد.

در انکشاف جداگانه، آژانس خبر رسانی مهر گزارش میدهد که مرد دیگری که به جاسوسی برای اسراییل محکوم شده بود، اعدام گردید.

هویت این شخص علنی نشده و از جانب مقامات اسراییل هم در این زمینه ، ابراز نظر نگردیده است.

XS
SM
MD
LG