لینک های دسترسی

عکس العمل ها در مورد برنامۀ ذروی ایران


دستگاه ذروی بوشهر ایران

آلن ژوپه وزیر خارجۀ فرانسه به روز سه شنبه گفت کار لازم باید صورت گیرد تا از حمله به ایران جهت متوقف ساختن برنامۀ نو پای اتمی آن اجتناب شود.

وی این اظهارات را درحالی ابراز کرده است که قرار است اداره بین المللی انرژی ذروی در مورد برنامه های ذروی ایران گزارشی را منتشر کند.

"ما درمورد مقصد ایران نگران استیم، دلایل زیادی در مورد اندیشه کردن به آن وجود دارد، ما می بینیم درصورتی که گزارش اداره بین المللی انرژی ذروی اهداف نظامی برنامه ذروی ایران را تایید کند این مسئله برای ثبات منطقه خطرناک است. در این صورت فرانسه موقف قوی دارد ، ما آماده عمل استیم."

اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گزارش اداره بین المللی انرژی ذروی را رد کرده است.

رئیس جمهور ایران در اظهارات خود بر مستقل بودن رئیس اداره بین المللی انرژی ذروی نیز ایراد گرفته و این گزارش را هم ناشی از اندیشه های امریکا خوانده است.

"من متاسفم که یک آدمی را بالای این آژانس گذاشته اند که هیچ اختیاری از خودش ندارد. حتی قوانین اداره را زیر پا می گذارد. چهار تا کاغذ را درست کرده اند امریکایی ها به دستش داده اند و او هم حرف می زند. خوب یک گزارش هم از امریکا منتشر کن یکی هم از دوستان امریکا منتشر کن."

قرار است اداره بین المللی انرژی ذروی گزارش تفصیلی خود را درمورد تلاش ایران برای انکشاف بم اتمی، منتشر کند.

XS
SM
MD
LG