لینک های دسترسی

به دار آویختن ۲۲ نفر در ایران


به دار آویختن ۲۲ نفر در ایران

ایران ۲۲ نفر را بعد از محکوم شدن به قاچاق مواد مخدر به دار آویخت.

یک روزنامۀ دولتی ایران اعدام این افراد را روز دوشنبه گزارش داد که به روز یکشنبه صورت گرفته است. گزارش روزنامه می رساند که اجرای حکم اعدام در زندان اوین صورت گرفت.

ایران به جرایمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر حکم اعدام صادر می کند و گروه های طرفدار حقوق بشر می گویند ایران نسبت به هر کشور جهان بیشترین حکم اعدام را صادر می نماید.

ناوی پیلی رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد گفت افزایش قابل ملاحظۀ در تعداد واقعات حکم اعدام در ایران دیده شده است.

XS
SM
MD
LG