لینک های دسترسی

Breaking News

تغییر موقف ترمپ راجع به توافقنامۀ هستوی ایران


ایران چندین بار اصرار ورزیده که برنامۀ هستوی اش، اهداف نظامی در پی ندارد.

جمهوری خواهان کانگرس ایالات متحده، و سایر کسانی که تا کنون مخالف توافق هسته یی با ایران بودند، حال اصرار دارند که حکومت آقای ترمپ در عوض باطل ساختن این توافق، آن را با شرایط سختگیرانه حفظ کند.

ترمپ در زمان مبارزت انتخاباتی اش، توافقنامۀ هستوی با ایران را که یک دست آورد مهم مشئ خارجی اوباما محسوب میشود، صریحاً نکوهش کرده و میگفت که آن را فسخ خواهد کرد.

آقای ترمپ باری در مورد این توافقنامه گفته بود که: "هرگز، در حیاتم معامله ی را که تا این حد از موقف ضعیف بر آن توافق صورت گرفته باشد، مانند توافق ما با ایران، ندیدم."

این نظری بود که ترمپ بار ها روی ان تاکید کرد، مگر اکنون مخالفان این توافق نگران اند که ضرر ترک آن ممکن نسبت به نفع آن، بیشتر باشد.

کارشناسان میگویند که از لحاظ قانون، ایالات متحده به سادگی می تواند از توافق هستوی با ایران، خارج شود، زیرا این یک توافقنامۀ بین المللی غیرالتزامی است.

اما خروج از این توافق نیز، پیامد غیر قابل قیاس در عرصۀ سیاسی خواهد داشت. این کار نه تنها خشم سایر امضا کنندگان این قرارداد، از جمله متحدان اروپایی مشتاق به گسترش روابط با ایران، را برخواهد انگیخت، بلکه می تواند ایران را به سوی تجدید برنامه هستوی آن بکشاند.

اوردی کیتری، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی، امیدوار است که اعضای دموکرات و جمهوریخواه کانگرس امریکا هردو به این نکته پی خواهند بُرد که "از نقطه نظر ایالات متحده این معامله میتوانست بهتر باشد ولی اکنون لغو ان نظریۀ خوبی نیست، بلکه راه حل این است که باید به شکل جدی انفاذ و اعمال شود."

آن عده از جمهوری خواهان کانگرس که در سال گذشته نتوانستند جلو تصویب توافقنامۀ هستوی با ایران را بگیرند، اکنون بر وضع تحریمات سختگیرانه تر علیه ایران اصرار می ورزند، تا در صورت پیش آمدن مذاکرات دوباره با ایران در آینده، ادارۀ ترمپ از موقف نیرومندی برخوردار باشد.

اوردی کیتری از بنیاد دفاع از دموکراسی میگوید که حکومت ترمپ، سعی خواهد کرد که توافقنامۀ هستوی با ایران، جدی تطبیق شود؛ اما در عین حال تلاش صورت خواهد گرفت که در بخش های دیگر، ایران تحت فشار قرار داشته باشد.

با وجود انتقاد شدید روی این معامله، ترمپ درتهدیدش برای فسخ آن صریح نبود. و به این دلیل، کارشناسان میگویند که این موضع وی به او فرصت حفظ این موافقه و اتخاذ روش سختگیرانه را در برابر ایران میدهد.

ایران امروزاعلام کرد که یازده تـُن آب سنگین را که میتواند در تولید سلاح های هسته یی استفاده شود، به عمان انتقال داده است.

XS
SM
MD
LG