لینک های دسترسی

سفر متفشین هستوی ملل متحد به ایران


سفر متفشین هستوی ملل متحد به ایران

یک تیم از مفتشین هستوی ملل متحد برای حل برنامۀ جنجال برانگیز هستوی به روز دوشنبه وارد ایران شدند.

این تیم توسط هرمن ناکای رتز، سرمفتش ادارۀ بین المللی انرژی اتمی رهبر میشود. ناکای رتز گفت، تحلیل و تجزیۀ احتمالی ابعاد نظامی برنامۀ هستوی ایران در صدر اولویت وی قرار دارد.

وی افزود که مفتشین میخواهند نتایج قوی را در جریان دیدار دو روزۀ خویش با مقامات ایران بدست بیاورند ولی آنها هشدار دادند که برای پیشرفت ها در این راستا به وقت و زمان ضرورت است.

مفتشین ملل متحد از ایران میخواهند تا در مورد یافته های اخیر گزارش ادارۀ بین المللی انرژی اتمی توضیحات ارایه کند که بیانگر شواهد فعالیت های ایران برای ساختار سلاح اتمی میباشد. ایران این گزارش را نادرست می خواند.

دیدار مفتشین این اداره بعد از آن صورت میگیرد که جنرال مارتن دیمسی لوی درستیزعمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت، حملۀ اسرائیل به تسهیلات اتمی ایران قبل از وقت خواهد بود، زیرا تا به حال معلوم نیست که ایران بم اتم می سازد.

XS
SM
MD
LG