لینک های دسترسی

دستگیری مظنون هلاکت دانشمند ایرانی


استخبارات ایران می گوید که مظنون های مرتبط به قتل دانشمند امور هسته یی را دستگیر کرده است که به ادعای تهران توسط اسرائیل رهبری می شود.

در یک گزارش آژانس خبر رسانی حکومتی ایران به روز پنجشنبه از رئیس ادارۀ استخباراتی ایران نقل قول شده است که مظنون ها در هلاکت یک پژوهشگر امور هستوی در اواخر سال 2010 یک کارمند دیگر مرکز غنی سازی یورانیم در جنوری سال 2012 دست داشته است.

هویت مظنون ها آشکار نشده و جزیات دیگری نیز فراهم نگردیده است. ایران در ماه می یک مرد را به قتل یک فزیک دان امور هستوی محکوم کرد.

XS
SM
MD
LG