لینک های دسترسی

آمادگی ایران برای حل نگرانی های هستوی


وزیر خارجۀ ایران می گوید که تهران آماده است تا نگرانی ها در خصوص برنامۀ هستوی خود را در بدل رفع تعزیرات حل کند.

علی اکبر صالحی، وزیر خارجۀ ایران به رسانه های محلی آن کشور گفت که تهران همواره از حق خویش برای غنی سازی یورانیم دفاع می کند، اما در مورد تعیین میزان و فیصدی غنی سازی، برای مذاکره حاضر است.

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر خارجۀ دنمارک گزارش می دهد که جایی برای سهل ساختن تعزیرات بر ایران وجود ندارد، مگر اینکه آن کشور تقاضا ها در خصوص برنامۀ هستوی خویش را بر آورده سازد.

دنمارک در حال حاضر ریاست دوره یی اتحادیۀ اروپایی را به عهده دارد.

XS
SM
MD
LG