لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش شرکت های نفتی ایران برای انکشاف ساحۀ گاز


تلاش شرکت های نفتی ایران برای انکشاف ساحۀ گاز

رسانه های حکومتی ایران میگویند، چهار شرکت نفتی ایران یک قرار داد ٢١ میلیارد دالری را به امضا رسانیدند تا ساحۀ گاز طبیعی جنوب پارس را بیشتر از پیش انکشاف دهند.

رسانه های حکومتی ایران میگویند، چهار شرکت نفتی ایران یک قرار داد ٢١ میلیارد دالری را به امضا رسانیدند تا ساحۀ گاز طبیعی جنوب پارس را بیشتر از پیش انکشاف دهند، گمان میرود که این ساحۀ بزرگترین منبع گاز در جهان باشد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بروز سه شنبه گفت، قرار داد های جدیداً امضا شده، فصل جدیدی را برای شرکت های نفتی ایران مشخص ساخت.

آقای احمدی نژاد گفت، این ساحۀ گاز طبیعی توسط سرمایه گذاران ایران تمویل خواهد گردید.

ایران در سازمان نفت اوپیک، دومین تولید کنندۀ نفت خام بوده و نیز قسمت عمدۀ از بزرگترین منابع گاز طبیعی جهان را در خود دارد.

مسعود میر کاظمی وزیر نفت ایران گفته است که ایران برای انکشاف سکتور انرژی خود، به ٢٠٠ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد. اما او گفت، نیل به این هدف شاید دشوار باشد.

XS
SM
MD
LG