لینک های دسترسی

موجودیت توافق بین المللی در رابطه به تعذیرات برایران


دیمیتری میدویدوف رئیس جمهور روسیه بروز شنبه گفت، یک توافق بین المللی در رابطه به تعذیرات ذروی برای ایران موجود است.

دیمیتری میدویدوف، رئیس جمهور روسیه بروز شنبه گفت، یک توافق بین المللی در رابطه به تعذیرات ذروی برای ایران موجود است.

این اظهارات وی بعد از گفت و شنود دورروزه با انگلا مرکل صدراعظم آلمان صورت گرفت. رئیس جمهور میدویدوف گفت، او امیدواست که رهبریت ایران صدای جمامعه جهانی را بشنود.

روسیه در وضع تعذیرات بر ایران علاقمند نیست، و دلیل آن تجارت طویل المدت میان آندو کشور است.

ایالات متحده و متحدین غرب ایران را به انکشاف تسلیحات ذوری متهم نموده است. اما ایران میگوید، برنامه ذوری آنکشور شدیداً برای مقاصد صلح آمیز است.

سرگی لاوروف وزیر خارجۀ روسیه بروز جمعه گفت، شورای امنیت ملل متحد به تکمیل مسودۀ یک فیصله نامۀ نزدیک شده اند که طبق آن تعذیرات جدید جهت برنامۀ مورد منازعۀ ذوری بر ایران وضع خواهد شد.

XS
SM
MD
LG