لینک های دسترسی

Breaking News

بغداد خواهان کنترول میدان های هوایی منطقۀ کردستان شده است


حیدر العبادی، صدراعظم عراق

صدراعظم عراق، به منطقۀ خود مختار کردستان آن کشور فرمان داد تا کنترول میدان های هوایی کردستان را به مقامات حکومت فدرال تسلیم کند؛ در غیر آن با "منع پرواز" مواجه خواهد شد.

این فرمان روز سه شنبۀ حیدر العبادی، نشان دهندۀ پاسخ شدید بغداد به همه پرسی روز دوشنبۀ کردستان برای کسب آزادی از عراق می باشد.

آقای عبادی گفت که این تصمیم پس از فیصلۀ شورای امنیت ملی عراق صورت گرفته و شورای وزیران آن تصمیم را روز سه شنبه قابل اجرا قرار داد.

براساس این فرمان، حکومت خود مختار کردستان سه روز (تا شش عصر روز جمعه) به وقت محل، وقت دارد کنترول تمام میدان های هوایی را به حکومت مرکزی تسلیم کند.

آقای عبادی تاکید کرد که براساس فیصلۀ شورای وزیران، "حکومت عراق می خواهد پس از این کنترول زمینی و هوایی سرحدات آن کشور را به دست گیرد؛ لذا هیچ پرواز بین المللی نمی تواند به میدان های هوایی اربیل و سلیمانیه نشست و یا از آنجا به خارج پرواز کند."

رهبری کردستان عراق، رای گیری روز دوشنبه را یک تجربه برای "خود ارادیت" عنوان کرد؛ اما، حکومت مرکزی قویاً با هرگونه جدا شدن مرز های عراق مخالفت کرده است.

ترکیه و ایران، کشور های همسایۀ عراق نیز با این تصمیم مخالفت خود را نشان داده هراس دارند که این اقدام، باعث تحریک کرد های ساکن در آن کشور ها شود.

ضرب الاجل آقای عبادی، یک روز پس از همه پرسی در کردستان و قبل از اعلام نتایج رسمی آن صورت می گیرد.

چند تن از اعضای خانوادۀ کرد در اربیل عراق، حین رای دهی در همه پرسی
چند تن از اعضای خانوادۀ کرد در اربیل عراق، حین رای دهی در همه پرسی

صدراعظم عراق گفت که منع پرواز، کمک های بشری و سایر پرواز های "اضطراری و عاجل" را شامل نخواهد شد؛ اما، به گفتۀ وی "این پرواز ها هم باید اجازۀ حکومت مرکزی و شورای وزیران را داشته باشد."

مقامات منطقه یی در منطقۀ خود مختار کردستان، اشتراک مردم را ۷۰ درصد اعلام کردند؛ اما، بسیاری رای دهندگان از بی نظمی ها به شمول "چند مرتبه رای دادن افراد و رای دادن های بدون ثبت و راجستر دقیق"، گزارش داده اند.

در حالیکه بر اساس گفته های مقامات کمیسیون انتخاباتی کردستان، انتظار می رود، نتایج رسمی همه پرسی روز چهارشنبه ۲۷ سپتمبر اعلام شود؛ اما، بسیاری انتظار دارند که نتیجۀ این همه پرسی "مثبت" باشد.

کرد ها از دیر زمان به اینسو از استقلال مجازی خود در منطقۀ خود مختار شمال عراق لذت می برند. این استقلال پس از جنگ خلیج در ۱۹۹۱ شکل گرفت و پس از تهاجم ایالات متحده بر عراق در ۲۰۰۳ رسمی شد.

کرد ها از آن زمان به بعد، حکومت، پارلمان، نیرو های مسلح و بیرق کرد ها را شکل دادند.

XS
SM
MD
LG