لینک های دسترسی

Breaking News

ستراتیژی امریکا به خاطر تصرف دوبارۀ رمادی چیست؟


شهروندان رمادی که در حال فرار از منطقه اند

باوجود شکست قوای عراقی توسط جنگجویان دولت اسلامی در رمادی، مقامات در قصر سفید می گویند که براک اوباما، رئیس جمهور امریکا قصد ندارد ستراتیژی خود را در برابر آن گروه تندرو در عراق تغیر دهد.

درعین حال جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که رئیس جمهور اوباما باید برای استفاده از قوا علیه دولت اسلامی، از کانگرس طلب صلاحیت کند. .

این در حالیست که هزاران تن از شهر رمادی درحال فرار اند و آمادگی های نیز برای تسخیر دوبارۀ آن شهرگرفته می شود.

جاش ارنست سخنگوی قصرسفید گفت که قبل از سقوط رمادی کمپاین رئیس جمهور اوباما برضد تندروان گروه دولت اسلامی گاهی با پیشرفت و موفقیت ها توام بوده است.

آقای ارنست گفت"دربرخی ساحات عقب نشینی هایی نیزموجود بود. این به این معنی نیست که ستراتیژی از بین برده شود.

درحالیکه عساکرعراقی رو به فرار نهاده اند، این انکشافات در واشنگتن نگرانی های را ایجاد کرده که می تواند گروه دولت اسلامی را ترغیب کند تا درصورت فرصت، به صوب بغداد که در ۱۳ کیلومتری شرق رمادی موقعیت دارد حرکت کنند.

مایکل اوهانلون، تحلیل گر درانستتیوت بروکنز می گوید "هرگاه تصمیم امریکا مطابق به این باشد که دولت اسلامی درین اواخر کدام اقدامی در مورد بغداد نکرده است، به این معنی نیست که علاقه آن گروه نسبت به آن شهر از بین رفته است."

آقای اوهانلون این طرز تفکر را "اشتباه بزرگ" خوانده و نزدیک شدن گروه دولت اسلامی به بغداد را "مایۀ نگرانی" می خواند.

نیاز برای کسب صلاحیت

رئیس جمهور براک اوباما با اعضای تیم امنیت ملی قصرسفید درحال مشوره است و مقامات می گویند طرح اینست تا با استفاده از حملات هوایی و مشوره های دقیق، درتصرف مجدد رمادی با عراق ها کمک صورت گیرد.

درحال حاضرتصاویری از حمل و نقل هوایی به نشر رسیده و چنین می نماید که نیروهای ایالات متحده به سربازان شکست خوردۀ عراقی کمک می کنند تا از رمادی خارج شوند.

ازجانبی هم رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که باید رئیس جمهور براک اوباما بار دیگر دست بکار شود و به کانگرس درخواست مجددی برای صلاحیت استفاده از ائتلاف به رهبری نیروهای ایالات متحده برضد دولت اسلامی در عراق و سوریه بدهد.

جان بینر، مانند سایر منتقدین به این باور است که دست آوردهای جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهر رمادی درچند روز گذشته سبب می شود براک اوباما برخورد تازه ای را برای شکست این گروه داشته باشد.

آقای بینر گفته است که تنها داشتن امیدواری ستراتیژی شده نمی تواند "درخواستی را که اوباما برای صلاحیت هایش در عراق در ماه فبروری پیشکش کرده بود در مقایسه با آنچه که از قبل داشته کمتر می باشد."

رئیس مجلس نمایندگان تصریح کرد که اعلام جنگ از صلاحیت های قوماندان اعلی یعنی رئیس جمهور امریکا است اما بارک اوباما باید مجدداً از کانگرس تقاضای صلاحیت کند.

XS
SM
MD
LG