لینک های دسترسی

Breaking News

پوشیدن حجاب در شهر موصل عراق ممنوع اعلام شد


شماری از زنان در شهر موصل از این اقدام به خاطر بهبود امنیت استقبال کرده اند
شماری از زنان در شهر موصل از این اقدام به خاطر بهبود امنیت استقبال کرده اند

نظامیان عراقی به زنان در شهر موصل دستور داده اند تا حجاب‌هایی نپوشند که جز دو چشم سرتاسر بدن را می‌پوشاند، زیرا بیم آن می‌رود که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش با این پوشش حملات انتحاری را انجام دهند.

حسن بشار عباس، منسوب قوای ویژۀ امنیتی عراق با اشاره به گرفتاری چندین جنگجوی داعش که با حجاب زنانه بر غیرنظامیان فراری موصل گلوله باری کردند، این اقدام را برای جلوگیری از فرار جنگجویان باقیماندۀ داعش در موصل ضروری می‌داند.

شماری از زنان عراقی با آنکه پوشیدن یا نپوشیدن حجاب را انتخاب کاملاً شخصی می‌دانند، اما به نشانۀ حمایت از سربازان عراقی از نپوشیدین برقع یا حجاب سرتاپا به عنوان یک تدبیر امنیتی استقبال کرده و به آن عمل کرده اند.

داعش در جون ۲۰۱۴ شهر موصل را تصرف کرد و قوانین بسیار سختگیرانه از جمله حجاب زنان را با خشونت تمام بر مردم تطبیق کرد، حتا مسلمانان شیعه و مسیحیان را دستور داد تا همه دار و ندار خود را جا گذاشته و شهر را ترک کنند.

وضعیت در موصل اکنون متفاوت است. سربازان عراقی با مهربانی و سخاوت تمام با مردم شهر برخورد کرده و حتا برخی اوقات غذای شان را با شهروندان فقیر و گرسنه تقسیم می‌کنند.

دهیا حبیب یکی از باشندگان موصل به صدای امریکا گفت که ظلم و ستم دیروز جنگجویان داعش و محبت امروز سربازان عراقی سبب افزایش همکاری و همدلی مردم با قوای امنیتی شان شده است.

آقای حبیب گفت "تا زمانیکه مردم و اردو در کنار هم کار کنند، همه در امن و امان خواهند بود. اکنون اردو مردم را دوست می‌دارد و سربازان اجازۀ تجاوز و تحقیر مردم را ندارند. اگر چنین کاری کنند، از آنان شکایت شده و مجازات خواهند شد".

XS
SM
MD
LG