لینک های دسترسی

Breaking News

دشت گمبیری به کمک جاپان به کشتزار سبز مبدل شد


این کانال ۱۵۵۰۰ هکتار زمین را آبیاری می کند

سیستم سنتی آبیاری جاپان به صحراهای خاک آلود افغانستان زندگی جدید بخشیده است. جریان آب نه تنها به فارمداری کمک می کند بلکه به باشندگان محل در بخش امنیت و اشتغال اهمیت قابل توجه داشته است.

صحرا های ولایت ننگرهار با عملی کردن سیستم آبیاری جاپان به جنگلات و مزارع سرسبز مبدل گشته است. آب آیند این منطقه شمرده میشود که از دریای کنر از طریق یک کانال سرازیر می گردد.

این کانال به طول ۲۵ کیلومتر که دشت گمبیری را به یک کشتزار سبز و حاصلخیز گندم مبدل کرده است، به کمک مالی جاپان اعمار شده است. پروژه زمین سبز در سال ٢٠٠٣ توسط یک اداره غیر دولتی جاپانی موسوم به خدمات طبی صلح آغاز شد.

در این سیستم آبیاری یک مقدار متغیر اب از دریای کنر منحرف می شود. در زمان آب خیزی و سیلابها یک مقدار آب با حجم بیشتر در ذخیره گاه ها نگهداری می شود که در زمان خشکسالی از آن استفاده گردد.

بر اساس تخنیک های آبیاری سنتی جاپان، آب این کانال در حال حاضر ١٥٥٠٠ هکتار زمین، تاکستانها و مزارع حاصلخیز را آبیاری می کند. این پروژه توسط داکتر تیتسو نه که موره رهبری می شود.

آقای نه که موره که تغیرات فاحش در این منطقه را در یک دهه مستند کرده است، می گوید که برای این کشور هیچ چیز با ارزشتر از آب نیست. به باور وی در سی سال گذشته به دلیل نبود آب در منطقه، مردم فقط شاهد ویرانی بوده اند.

یک تعداد از پناهجویان افغان با شنیدن آغاز این پروژه به امید یافتن یک شغل، از کشورهای همسایه پاکستان و ایران دوباره به منطقه عودت کرده اند.

دین محمد باشنده قریه گمبیری چندین سال قبل به این منطقه عودت کرد و حال برای دیوار های این کانال مشغول ساختن پنجره است.

او می گوید که سابق اینجا یک صحرای بیش نبود اما با ایجاد کانال آبیاری در این اراضی درخت روئیده و فارمها به وجود آمده است که زمینه اشتغال را به مردم مهیا ساخته است.

تاثیرات امنیتی

اخیراً هیروشی تکاهاشی سفیر جاپان در کابل با جمعی از مقامات افغان و جاپانی از قریه گمبیری دیدار کرد تا تاثیرات این پروژه را از نزدیک مشاهده کند. او چند نخل خرما را که از سوی امارات متحدۀ عربی به پارک گمبیری اهدا شده بود، در آنجا غرس کرد.

سفیر جاپان گفت ""به باور من، برای انکشاف زراعت در افغانستان، ما به پروژه های مشابه پروژه گمبیری نیاز خواهیم داشت. اگر این پروژه ها پیشرفت کنند ما به یقین قوی قادر خواهیم بود که صلح و ثبات را در افغانستان اعاده کنیم."

از آنجاییکه یکی از کارمندان موسسه خدمات طبی صلح (Peace Medical Service) در سال ٢٠٠٨ از سوی طالبان اختطاف و سپس کشته شد، راه موفقیت طولانی و دشوار به نظر می رسد.

داکتر نه که موره بیش از یک دهه را در افغانستان محاط به خشکه سپری کرده است. او سعی می کند به افغانها در اعمار مجدد کشورشان کمک کند. او با اعتماد به مردم افغانستان می گوید که به خاطر آنچه انجام می دهد، زندگی اش مصوون است.

حکومت افغانستان امیدوار است که ایجاد مشاغل مردم را از پیوستن به گروههای دهشت افگنی باز دارد. کمبود فرصتهای کاری در افغانستان به طالبان و سایر گروههای دهشت افگنی کمک کرده است که نیروهای تازه دم را استخدام کنند.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری افغانستان می گوید که این پروژه با فراهم آوری زمینۀ اشتغال، صلح و ثبات را به افغانستان به ارمغان خواهد آورد. او افزود که این پروژه مردم را از پیوستن به گروه های دهشت افگن باز می دارد.

تا کنون در این پروژه ٢٠ میلیون دالر از سوی حکومت جاپان از طریق اداره همکاری بین الملی جاپان سرمایه گذاری شده است. حکومت افغانستان خواستار پروژه های مشابه آبیاری جاپان در شش ولایت دیگر کشور نیز شده است.

XS
SM
MD
LG