لینک های دسترسی

Breaking News

ادعای آیساف مبنی بر حمایت ایران ازشورشیان درافغانستان


ادعای آیساف مبنی بر حمایت ایران ازشورشیان درافغانستان
ادعای آیساف مبنی بر حمایت ایران ازشورشیان درافغانستان

سخنگوی قوای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) امروز درکابل گفت شواهدی در دست می باشد که بعضی ازکشورهای همسایه افغانستان فعالیت شورشیان را تقویت میکند.

جنرال جوزف بلاتز سخنگوی آیساف درصحبت با خبرنگاران به طورمشخص از انتقال اسلحه وقاچاق موادمخدر درسرحدات افغانستان با ایران اشاره کرد.

ماه گذشته خورشیدی ادارۀ مبارزه با دهشت افگنی وزارت داخله افغانستان نیز ادعاهای مشابه یی را بیان داشتند.

XS
SM
MD
LG