لینک های دسترسی

ادعای آیساف مبنی بر حمایت ایران ازشورشیان درافغانستان


ادعای آیساف مبنی بر حمایت ایران ازشورشیان درافغانستان

سخنگوی قوای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) امروز درکابل گفت شواهدی در دست می باشد که بعضی ازکشورهای همسایه افغانستان فعالیت شورشیان را تقویت میکند.

جنرال جوزف بلاتز سخنگوی آیساف درصحبت با خبرنگاران به طورمشخص از انتقال اسلحه وقاچاق موادمخدر درسرحدات افغانستان با ایران اشاره کرد.

ماه گذشته خورشیدی ادارۀ مبارزه با دهشت افگنی وزارت داخله افغانستان نیز ادعاهای مشابه یی را بیان داشتند.

XS
SM
MD
LG