لینک های دسترسی

بررسی حملات طالبان در افغانستان


بررسی حملات طالبان در افغانستان

باوجود آنکه سال جاری مرگبار ترین سال برای قوای خارجی در افغانستان پنداشته میشود، مأمورین ناتو درین مورد نظر دیگری دارند.

سال 2010 میلادی با کشته شدن حدود 700 عسکر خارجی برای نیروهای خارجی در افغانستان یکی از سالهای خونبار گفته شده است. اما جنرال جوزف بلاتز، سخنگوی قوای آیساف به رهبری ناتو در افغانستان امسال را در مقایسه با سال های گذشته، شاهد تضعیف حملات و فعالیت های طالبان بر آن نیروها میخواند.

سخنگوی قوای ناتو علت ضعیف شدن فعالیت های طالبان را از یک سو افزایش فشارهای نظامی نیروهای خارجی و از سوی دیگر روند مذاکرات صلح خواند.

XS
SM
MD
LG