لینک های دسترسی

کشته شدن ۸۰۰ تن در ساحل عاج


کشته شدن ۸۰۰ تن در ساحل عاج

نیرو های وفادار به لوران بگبو ریس جمهور برحال ساحل عاج با استفاده از تلویزیون دولتی تقاضای تقویت بیشتری را به منظور کمک برای به قدرت نگهداشتن آقای بگبو نموده اند.

باشنده گان گزارش میدهند صدای فیر های پیهم و انفجارات در شهر ابیجان و اطراف آن در حالی به گوش میرسد که جنگ میان نیرو های آقای بگبو و طرفداران الاسن اوتارا ریس جمهور به رسمیت شناخته شده از طرف جهان، وارد سومین روز خود گردیده است.

شاهدان می گویند به نظر میرسد که این اولین باریست که نیرو های آقای اوتارا بعد از آغاز مبارزات، به چنین مقاومتی شدید برمیخورند.

نگرانی های فزاینده یی تاهنوز در مورد خشونت ها ادامه دارد.

سازمان صلیب سرخ جهانی به روز جمعه گفت که به روزسه شنبه ۸۰۰ تن پس از آن در شهر " دیو کووه " کشته شدند که نیرو های آقای اوتارا در آن شهر داخل گردیدند.

مقامات صلیب سرخ کشه شدن این افراد را به دلیل خشونت های همگانی عنوان نموده است.

XS
SM
MD
LG