لینک های دسترسی

عکس العمل رهبران جهان مبنی بر زلزلۀ جاپان


عکس العمل رهبران جهان مبنی بر زلزلۀ جاپان

به تعقیب زلزلۀ مدهش در جاپان که باعث تسونامی هولناکی گردید، رهبران جاپان مراتب تسلیت خویش را به مردم جاپان ابراز داشته اند.

رؤسای جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روسیه، فرانسه و صدراعظم بریتانیه از جمله رهبرانی اند که ضمن پیام های جداگانه با مردم آسیب دیدۀ جاپان همدردی نشان داده و با آنها وعدۀ کمک داده اند.

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طی یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت که طی صحبت با ناوتوکن صدر اعظم جاپان ضمن اظهار تأثر بخاطر سونامی مرگبار در آن کشور، به وی گفت که کشورش آمادۀ هر گونه کمک به جاچان است.

رئیس جمهور اوباما گفت:

ویلیم هیگ وزیر خارجۀ بریتانیه اعلام داشته که کشورش حاضر است از کمک های بشری گرفته تا عملۀ جستجو و نجات، تشخیص هویت قربانیان و در هر عرصۀ دیگری که جاپان خواهان کمک در آن باشد به آن کشور مساعدت نماید.

نیکولای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز از ارسال کمک های عاجل به جاپان و همبستگی مردم فرانسه با مردم جاپان سخن گفته است.

از سوی دیگر، دیمتری مدویدیف رئیس جمهور روسیه که کشورش درین اواخر با جاپان بر سر جزایر کوریل، در منازعات سیاسی نیز قرار داشت، ضمن پیامی گفت که:

«البته که ما در مقابله با عواقب این زلزلۀ هولناک، آمادۀ کمک به همسایگان خویش هستیم. در خاک ما در جزایر کوریل منطقۀ ساخالین نیز حالت اضطراری اعلام گردیده است. تمام اقدامات ممکنه باید در آنجا در نظر گرفته شود تا از خسارات بیشتر مالی و جانی جلوگیری صورت گیرد. زیرا تسونامی عظیمی رخ داده و قسماً به سرزمین ما نیز رسیده است. ما باید در یک حالت همبستگی تام قرار داشته باشیم.»

XS
SM
MD
LG