لینک های دسترسی

Breaking News

پیروزی ورزشکاران افغان و استقبال مردم


رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه بیروزی روح الله نیکپا ورزشکار افغان را به ورزشکاران افغان و مردم این کشور تبریک گفته و برای نثار احمد بهاوی آروزی مؤفقیت کرده است.

در حالی که مردم افغانستان از قهرمانی روح الله نیکپا در مسابقات المپیک لندن استقبال میکنند در عین حال برای پیروزی نثار احمد بهاوی لحظه شماری دارند.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در تماس تیلفونی با ورزشکاران افغان در بازی های المپیک لندن، پیروزی روح الله نیکپا تکواندو کار افغانستان را تبریک گفت و برای نثار احمد بهاوی تکواندو کار دیگر افغانستان که امروز با حریفانش مسابقه میدهد آروزی مؤفقیت کرده است.

باشنده گان کابل میگویند این مسابقات را با هیجان و اشتیاق از طریق رسانه ها تماشا می کنند.

روح الله نیکپا حائز مدال برونز مسابقات تکواندوی المپیک لندن شد
روح الله نیکپا حائز مدال برونز مسابقات تکواندوی المپیک لندن شد
مریم و فریبا، باشنده گان کابل

"ما شب از طریق تلویزیون دیدیم، بسیار جای خوشی و افتخار است که هموطنان ما این قدر پیشرفت کرده اند که میخواهند از یک کشور پیشرفته مانند لندن مدال بیاورند، این برای کل افغانستان افتخار است"

گیسو یکی دیگر از دختران جوان افغان میگوید با این که از شکست نیکپا در مقابل حریف ایرانی اش متاثر شده است اما این را جای افتخار میداند که ورزشکاران افغان در مسابقات مهم بین المللی راه یافته اند.

گیسو، دختر جوان افغان
" بسیار خوب مسابقه داد اما باز هم در مقابل حریف ایرانی اش که باخت زیاد هیجانی شده بود، ولی باز هم ما کدام اعتراض نمیکنیم، همین که در مسابقات لندن دست یافتند این هم بسیار زیاد است"

احمد رامین مقصودی یکی از دکانداران مکروریان سوم میگوید هیچ امید نداشت که ورزشکاران افغان با وجود کاستی ها و کمی های که در زنده گی مردم این کشور و بخصوص ورزشکاران وجود دارد در چنین مسابقات پیروزی حاصل کنند.

نثار احمد بهاوی در مرحله مقدماتی تکواندو بر رقیب مراکشی غلبه کرد
نثار احمد بهاوی در مرحله مقدماتی تکواندو بر رقیب مراکشی غلبه کرد
احمد رامین مقصودی
"جای شکر است که در وطن ما این قدر آرامی شده که ما میتوانیم با اعصاب آرام با بسیاری از مملکت های اروپایی که ما هیچ امید آن را نداشتیم حال شکر مرحله به مرحله همرایشان می جنگیم و پیروزی حاصل میکنیم"

روح الله نیکپا تکواندو کار افغان روز گذشته در مسابقات المپیک لندن با شکست دادن حریفان پولندی، افریقایی مرکزی و بریتانیای اش توانست مدال برنز مسابقات المپیک سال ۲۰۱۲ لند را بدست بیاورد.

اما وی در مقابل حریف ایرانی اش محمد باقر معتمد با تفاوت یک امتیاز شکست خورد.
ورزشکاران افغان نیز از پیروزی نیکپا تمجید میکنند و وی را افتخار افغانستان میدانند.

امیری، ورزشکار شهر کابل
"در مجموع مردم افغانستان این مسابقه را دیدند، بسیار مسابقه خوب کرد، حریف ایرانی اش با بسیار خوش شانسی برنده شد، اگرنه برنده روح الله نیکپا می شد."

نثار احمد بهاوی تکواندو کار دیگر افغان امروز حدود ساعت چهار و نیم عصر به مصاف حریف اش از مراکش رفت، نثار احمد بهایی رقیب مراکشی اش را چهار در مقابل سه امتیاز شکست داد.

مردم افغانستان همچنان مسابقات نثار احمدی بهاوی را لحظه به لحظه از طریق رسانه ها تماشا دارند و بی صبرانه منتظر نتایج این مسابقات هستند.
XS
SM
MD
LG