لینک های دسترسی

Breaking News

کابل تکسی هویت کارمندان شورای امنیت ملی را فاش نمود


ویس بارکرزی یکتن از فعالین فیسبوک میگوید که مردم باید در چوکات آزادی بیان تمام انتقادات و اعتراضات را بیان کنند که خلاف منافع ملی کشور نباشد.

به دنبال نشر مطالب انتقادی در صفحۀ اجتماعی فیس بوک تحت نام "کابل تکسی" در مورد شورای امنیت ملی، دفتر این شورا واکنش شدید نشان داده و گفته است که کاربران این صفحه دست به افشای معلومات محرم دولتی زده اند که شامل افشای هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی نیز بوده است.

تواب غورزنگ، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در مصاحبۀ با رادیو آشنا این نوع کارگیری از صفحات اجتماعی را، استفاده از آزادی بیان نه بلکه نقض آزادی بیان عنوان کرد.

آقای غورزنگ گفت که دفتر شورای امنیت ملی با در نظرداشت حق آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات، از ادارات ذیربط می خواهد که به منظور جلوگیری از افشای معلومات محرم سکتور های امنیتی با متخلفین قضیه، مطابق قوانین نافذه کشور عمل کند.

اگر چه آقای غورزنگ در رابطه به این روداد، از دادن معلومات بیشتر خود داری کرده اما این که نشر همچو مطالب استفاده سو از آزادی بیان است یا نه، دفتر نی یا ادارۀ حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگوید که صفحۀ فیس بوک "کابل تکسی" دست به هیچ گونه افشاگری نزده و از حق آزادی بیان استفاده کرده است.

صحفۀ کابل تکسی، بیشتر سیاسیون، قوماندانان جهادی، مقامات آلوده به فساد و باور های بیروکراتیک را در قالب ظنز به انتقاد می گیرد. نوشته های این صفحه همواره، از زبان یک رانندۀ تکسی بیان می گردد.

مجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی گفت که در این رابطه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دو تن از خبرنگاران را مورد تحقیق و بازجویی قرار داده است.

او می گوید که در رابطه به امنیت کارمندان ریاست امنیت و افشای اسناد محرم چیزی وجود ندارد جز بهانه یی بیش نیست. او به ادامه گفت که شماری از افراد به ویژه شورای امنیت ملی به آزادی بیان و آزادی رسانه ها باورمند نیستند و به بهانه های مختلف می خواند که آزادی بیان را در افغانستان محدود کنند.

جواد ناجی و ذکی دریابی، دو خبرنگاری استند که در این رابطه این قضیه از سوی امنیت ملی مورد بازجویی قرار گرفته اند.

آقای جواد ناجی در صفحۀ فیس بوک خود، از بازجوییش نوشته است که بنا بر احضاريه رياست امنيت ملي صبح امروز به رياست ٧٦ اين اداره رفت جائیکه به گفتۀ او بر اساس دستور حنيف اتمر، مشارو امنیت ملی رئیس جمهور ساعت ها مورد تحقیق قرار گرفت.

آقای ناجی نگاشته است که حنيف اتمر او را متهم به كارگرداني صفحه "كابل تكسي" كرده و تمام سوال هاي ریاست امنيت ملي نيز بر اين محور مي چرخيد.
او همچانان نوشته است که پس از ساعت ها سوال و جواب، نه رياست امنيت ملي و نه حنيف اتمر هيچ كدام نتوانستند هيچ سند و مدركي را كه نشان بدهد که او نسبتی با كابل تكسي دارد.

از سوی دیگر کاربران فیسبوک به این عقیده اند که مردم تمام انتقادات نظریات و اعتراضات شان بر دولت را می توانند از طریق فیسبوک نشر کنند تا به گوش مسوولین برسد.

ویس بارکرزی یکتن از فعالین فیسبوک میگوید که مردم باید در چوکات آزادی بیان تمام انتقادات و اعتراضات را بیان کنند که خلاف منافع ملی کشور نباشد.

او می گوید که دولت حق ندارد مانع اعتراضات و انتقادات مردم شود و آنان را مورد بازپرسی قرار دهد جز اینکه بر منافع ملی و کشور برخورد کند.

آزادی بیان یکی از دست آورد های بزرگ ١۴ سال قبل در افغانستان محسوب میگردد. رسانه های همگانی افغانستان همواره از کارکرد های حکومت انتقاد کرده و برنامه های متعدد طنزی از سوی شبکه های تلویزیونی نیز به نشر میرسد.

در حالی هنوز واضح نیست که صفحۀ اجتماعی فیس بوک "کابل تکسی" توسط چه کسی یا افرادی به پیش برده میشود، در واکنش به این اقدام ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی، صد ها تن از کاربران صفحۀ اجتماعی فیس بوک و به ویژه حامیان صفحۀ "کابل تکسی" خود را منحیث کارگردان این صفحه معرفی کرده اند.

  • 16x9 Image

    صفیه حساس

    صفیه حساس در سال ۲۰۰۲ میلادی از فاکولته ژورنالیزم دانشگاه کابل گواهینامۀ لیسانس را به دست آورد و از آن زمان تا کنون در رسانه های داخلی و خارجی به صفت خبرنگار و گوینده ایفای وظیفه کرده است. او از سال ۲۰۱۳ میلادی به اینسو در بخش دری صدای امریکا کار می کند.

XS
SM
MD
LG