لینک های دسترسی

مرکز تازه اطلاعات رسانه ها در قندهار شروع به کار نمود


مرکز تازه اطلاعات رسانه ها در قندهار شروع به کار نمود

در مقر ولایت قندهار برای پنج ولایت حوزه جنوب غرب افغانستان یک مرکز مطبوعاتی با تمام تجهیزات آن به کمک کشور کانادا به ارزش هشت ملیون افغانی در ظرف چهار ماه اعمار و تجهیز گردیده است.

این مرکز توسط داکتر توریالی ویسا، والی ولایت قندهار، نماینده خاص کشور کانادا، معاون مرکز رسانه ها حکومت در کابل، نماینده گان دفاتر مطبوعاتی و نیرو های ایتلاف عصر چهار شنبه افتتاح گردید.

داکتر توریالی ویسا والی ولایت قندهار در مورد اهمیت مرکز مطبوعاتی برای ولایات حوزه جنوب غرب افغانستان گفت، "با آغاز کار این مرکز، ارتباطات دولت و مردم نزدیک خواهد شد. صدای ما و مردم قندهار به گوش جهانییان خواهد رسید. مردم جهان نیز از وضعیت مردم این ولایات مطلع خواهند شد. روی هم رفته گزارشات و رویداد های انکشافی نیز به سمع مردم خواهند رسید."

عبدالقدیم پتیال، یک تن از خبرنگاران آزاد در ولایت قندهار میگوید، فقدان مرکز مطبوعاتی در ولایت قندهار و ولایات همجوار آن باعث گردیده بود که ولایات جنوب افغانستان از پوشش خبری محروم باشند. ولی با ایجاد مرکز اطلاعات رسانه ها این مشکل رفع خواهد شد.

عبدالقدیم پتیال میگوید، توسعه مطبوعات و ژورنالیزم، برای آینده قندهار و ولایات همجوار اهمیت خاصی دارد.

صدیق الله صدیقی، معاون مرکز رسانه های حکومت در کابل، ایجاد مرکز رسانه ها را برای ولایات حوزه جنوب غرب افغانستان مهم و ارزنده توصیف نمود و از طرف دیگر او این مرکز را وسیله یی دست رسی رسانه ها به اطلاعات یاد نمود.

مرکز رسانه های ولایات حوزه جنوب غرب افغانستان، بعد از کابل اولین مرکز اطلاعات رسانه یی حکومت به سطح ولایات است که با امکانات، تدویر کنفرانس های مطبوعاتی، سهولت های کمپیوتر و انترنیت، تمرین و تربیه خبرنگاران، سایت انترنیتی، نشر اعلامیه ها و با تسهیلات دیگر مجهز گردیده است.

XS
SM
MD
LG