لینک های دسترسی

تلاش کرزی برای باقی ماندن در قدرت بعد از سال 2014


تلاش کرزی برای باقی ماندن در قدرت بعد از سال 2014

رسانه های غربی گفته اند که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در نظر دارد تا بعد از سال 2014 - پس از ختم دور دوم ریاست جمهوری اش - نیز در قدرت باقی بماند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامۀ بیلد چاپ آلمان به روز دوشنبه این مطلب را به نشر رسانده است.

براساس گزارش ویژۀ ادارۀ استخبارات خارجی آلمان(بی ان دی)، آقای کرزی سرگرم کار روی "ادارۀ جدید حکومت مرکزی افغانستان" است.

خبرگزاری فرانسه از روزنامۀ بیلد نقل کرده است که با این اقدام، تصور می شود که آقای کرزی مایل به کناره گیری از قدرت نیست.

از سوی دیگر آقای کرزی روز دو شنبه در مصاحبه با هفته نامۀ شپیگل آلمان گفته است که بعد از سال 2014 مانند "یک نبعۀ باز نشسته و خوشحال" در افغانستان به سر خواهد برد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه و یافته های ادارۀ استخبارات خارجی آلمان آقای کرزی گفتگو های مقدماتی را با سیاستمداران برجستۀ افغان آغاز کرده است.

این در حالی است که آقای کرزی چندین بار و به گونۀ آشکارا گفته بود که بعد از دور دوم ریاست جمهوری، مایل به باقی ماندن در قدرت نیست.

XS
SM
MD
LG